Hyvinvointivalmennukset


Motivire valmennuskokonaisuudet on kehitetty työyhteisöjen ja työntekijöiden arkeen sopiviksi. Työaikaa valmennukset vievät vain vähän, mutta tiiviit ja suunnitelmalliset valmennukset antavat mahdollisuuden oppia asiat pysyviksi rutiineiksi.


2-12 kk valmennuskokonaisuudet sisältävät aina vähintään seuraavat elementit:

  • Startti (esimerkiksi Kaikki Yhdessä-päivä)
    ​​​​​​​eli "pakollinen" yhdessä pysähtyminen hyvinvoinnin äärelle
  • Sovitut matalan kynnyksen kuntomittaukset
  • Sovitut kartoitukset
  • Henkilökohtaiset valmentajatapaamiset
  • Raportointi onnistumisista ja muutoksista


Alla esimerkki Motiviren suosituimman FIILIS+ valmennuskokonaisuuden sisällöstä:

​​​​​​​

Fiilis+ valmennus koostuu

Motivire Fiilis+ valmennus on kokonaisuutena vaikuttava ja fiksu noin 6kk muutosmatka hyvinvointiin. Tämän osoittaa yli 15 000 Fiilis- polun läpi käyneiden asiakkaiden palaute. Palveluun on yhdistetty yhdessä pysähtymistä, matalankynnyksen kuntomittauksia, yksilöllistä valmennusta, digitaaliset valmennuspolut ja vinkit, sekä matkaa ja työyhteisöä tukevat kartoitukset ja mittarit.

Valmennuskokonaisuuteen voi tarpeen mukaan lisätä mm. Firstbeat - mittausjakson tai Motivire tuki- ja liikuntaelin kartoitukset ja vinkit (MOTIVIRE TULE50)

Fiilis+ palvelu tiiviisti

Kaikille yhteinen, mutta samalla henkilökohtainen palvelukokonaisuus pitää sisällään:Asiakkaiden fiiliksiä

​​​​​​​

"Motivire on meillä näkynyt siten, että olemme yhdessä kiinnittäneet elintapoihimme huomiota. Sairauspoissaolot ovat myös vähentyneet selkeästi."

TUIJA PETÄNEN

Rahoituspäällikkö
Oy Nordisk Film Ab

Motivire on inspiroinut valmennuksissaan tuhansia ihmisiä.


Yhdessä, yksilöllisesti ja pitkäkestoisesti. Vaikuttavuus ja elintapojen pysyvät muutokset syntyvät ammattilaistemme rakentamien kokonaisuuksien kautta. Tuhansien, vähintään puoli vuotta valmennuksissa olleiden, ihmisten antama palaute kertoo osaamisesta.

"Motivire on laaja-alaistanut ihmisten käsitystä työhyvinvoinnista. Valmennus on näkynyt työarjessamme hymyinä ja vitsailuna ruokapöytäkeskusteluissa. Tämä on osallistanut jopa ne jotka eivät lähteneet mukaan varsinaiseen valmennukseen."

Marko Lummio

HR Manager, Kemira

"Motivire-työhyvinvointihanke lisäsi henkilöstömme ja myös työyhteisöjen hyvinvointiosaamista ja on näkynyt meillä positiivisena työntekijäkokemuksena."


HELENA PEKKANEN

Työhyvinvointipäällikkö, Skanska Oy


Miksi Motivire-palveluissa kartoitetaan ja mitataan monipuolisesti tuloksia ja muutoksia?


Motivire käyttää luotettavia mittausvälineitä. Kuvassa InBody-kehonkoostumusmittauslaite ja raportti.


1. TYÖNTEKIJÄ

Motiviren kartoitusten ja mittausten tavoitteena on saada työntekijä oivaltamaan asioita omasta hyvinvoinnistaan.

Näiden oivallusten avulla työntekijä saa mahdol-lisuuden pysähtyä oman hyvinvointinsa äärelle ja samalla saa tekemistä tukevaa osaamista ja tietoa todennäköisistä syy-seurausuhteista.

2. TYÖNANTAJA

Työnantaja saa tietoa henkilöstön hyvinvoinnin haasteista, osaamisvajeesta ja muutostarpeista. Näiden perusteella on mahdollista suunnata panostukset tarveperusteisesti.
Laadukkaat mittarit tarjoavat myös syyn investoida henkilöstöön ja toisaalta mahdollisuuden mitata onnistumisia.

3. MOTIVIRE VALMENTAJAT

Valmennukset on suunniteltu tukemaan henkilökohtaista ja koko työyhteisön hyvinvointia. Kartoitukset, mittarit ja mittaukset antavat valmennukselle tukevan pohjan. Valmentajalle tämä tarkoittaa mahdollisuutta oivalluttaa niin yksilöitä, kuin koko työyhteisöäkin. Mittarit konkretisoivat lähtötilannetta, muutosta ja onnistumisia.

" Voimavarakartoitukset sujuivat etävalmennuksina todella tehokkaasti, ja mittauksissa noudatettiin hyvää hygieniaa ja toimittiin turvallisesti.

Työnantajana koen saaneeni kartoitusten avulla tärkeää tietoa henkilöstön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tilasta, mikä taas auttaa strategisessa työkyvyn johtamisessa. Suosittelen lämpimästi."

ANNIKA KIURU

Henkilöstöjohtaja, Seloy Oy

"Toteutimme yhdessä Motiviren kanssa koko henkilökunnan kattavan valmennusohjelman liittyen liikuntaan, työssä jaksamiseen ja ruokavalioon. Ohjelmassa oli mukana noin 40 henkilöä. Ohjelma sisälsi kattavan valikoiman luentoja yrityksemme tiloissa, joissa käytiin myös läpi henkilökohtaisia tavoitteita ja kysymyksiä Motiviren valmentajien kanssa. Henkilökohtaisissa tapaamisissa henkilökunnalla oli mahdollisuus myös Inbody kehonkoostumusmittaukseen.

​​​​​​​Palaute ohjelmasta oli henkilökunnalta erittäin positiivista ja se koettiin hyödylliseksi. Ohjelma kannusti ihmisiä liikkumaan ja kiinnittämään huomiota ravitsemukseen. Myös jaksaminen töissä ja arjessa parani ohjelman myötä."

TImo Pärssinen

Operatiivinen johtaja, Prima Pet Premium Oy

Miksi Motivire?

Motivire on 12 vuoden ajan rakentanut palvelukokonaisuuksia, joihin voisi lähteä innostuneena mukaan ihan jokainen. Oli kyseessä sitten työelämän loppusuoraa etenevä, heikon motivaation omaava, useita kertoja muutoksessaan epäonnistunut työntekijä tai uransa alkutaipaleella vasta oleva hyväkuntoinen aktiiviliikkuja - meidän valmennuksessa onnistuu jokainen.

Kaikissa kohtaamissamme organisaatioissa on ollut tarvetta valmennuspalveluille. Yksilön haasteet ja elämäntilanteet vaihtelevat paljon ja näin ollen valmennuksen pitää tukea osallistujia aina heidän lähtökohdistaan. Yksilöllisyyden ytimessä on valmentajan henkilökohtainen tuki. Kokonaisuutena hyvinvointiin on helpompi sitoutua, kun koko työyhteisö on mukana.


90 % starttiin osallistuneista
haluaa mukaan valmennukseen.


Kokemus tuo varmuutta – tiedämme mikä toimii!

​​​​​​​

+ 35 000 pitkäkestoisesti valmennettua työntekijää

+ 250 pitkäkestoisesti valmennettua organisaatiota

+ 100 000 henkilökohtaista valmentajatapaamista

+ 6 000 ryhmävalmennusta / - koulutusta

+ 150 000 kehonkoostumuksen mittausta

+ 5 000 Firstbeat-mittausta

+ 2 000 Tuki- ja liikuntaelinmittausta

Tuki- ja liikuntaelinterveys on yksi suurimpia työkyvyn haasteita ja sairauspoissaolojen syitä. Motivire TULE50 kokonaisuus on tuonut apua tähän haasteeseen. Kuvassa mitataan alaraajojen liikkuvuutta, joka on yksi testi neliosaisesta testipatteristosta.


Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä ja sovitaan toimiva valmennuskokonaisuus myös teidän työyhteisölle.