Motivire on innostanut valmennuksillaan reippaasti yli 35 000 työntekijää eri työyhteisöissä.

Kaikki yhdessä - valmennuspäivä

Innostava ja merkityksellinen päivä - upea startti koko henkilöstön hyvinvointiin!


Motiviren Kaikki yhdessä - valmennuspäivä on runsaasti kiitosta kerännyt innostavaksi ja osallistavaksi suunniteltu kokonaisuus. Valmennuspäivä pysäyttää mukavalla tavalla osallistujat pohtimaan oman hyvinvoinnin ja terveyden perusteita ja auttaa rakentamaan omaan arkeen sopivia työkykyä ja terveyttä edistäviä tavoitteita.

Työnantajalle päivä tarjoaa mahdollisuuden selvittää monipuolisesti mitä henkilöstölle kuuluu. Kaikki yhdessä - valmennuspäivä on tehokas startti hyvinvointiin niin työntekijälle kuin työnantajallekin.


Kaikki yhdessä -valmennuspäivän esimerkkisisältö

Osa 1, klo 8 - 10

 • Startti päivään
 • Mitä suomalaisten, minun ja meidän, hyvinvoinnille kuuluu?
 • Kehonkoostumuksen mittaus
 • Tulosvalmennus
 • HTI-kartoitus

Osa 2, klo 10 - 11

 • Hyvinvointiosaamisen perusteet
  Hyvä ravitsemus jaksamisen tukena
 • Voimavarakartoitus

Osa 3, klo 12 - 13:30

 • Hyvinvointiosaamisen perusteet:
  Hyvän mielen liikunta, stressi, uni ja palautuminen
 • Oman alustavan tavoitteen rakentaminen
 • Päivän päätös ja palaute

Päivässä mukana Minun hyvinvointini - työvihko

Minun hyvinvointi -koulutusvihko.pdf
​​​​​​​


Valmennus osallistaa kuulijoita Menti-työkalun avulla. Menti kannustaa kaikkia osallistumaan ja tarjoaa päivän keskusteluille mukavaa pohjaa. Näet muiden osallistujien vastaukset, mutta kukaan ei tiedä kuka vastasi mitä.


Motiviren Kaikki yhdessä -valmennuspäivän
​​​​​​​monipuoliset hyödyt

Hauska ja innostava päivä, jossa
kokemus ja osaaminen näkyy

"Osaavat valmentajat ja innostavaa
​​​​​​​yhdessä tekemistä."

"Mittarit tukivat päivää upeasti."

9+ / 10 on yleinen palaute Motiviren valmennuspäivistä

9+ / 10 on yleinen palaute Motiviren valmentajista

Yli 6000 toteutettua valmennuspäivää ja koulutusta tarjoaa kokemuksen joka näkyy ja tuntuu päivissä hauskana yhdessä tekemisenä ja kokemisena. Hyvä fiilis ja merkityksellinen asia takaavat, että hyvinvoinnin äärellä on helppo viihtyä.

Työkaluja ja ideoita oman
hyvinvoinnin kehittämiseen

"Olen varma, että jokainen osallistuja sai päivästä useamman helpon vinkin oman hyvinvoinnin edistämiseksi ja kaupan päälle hellän herätyksen, että jotain kai tulisi tehdä oman hyvinvoinnin eteen, ja nyt."

"Päivä tarjosi oivalluksia ja merkitystä koko työyhteisön hyvinvointiin, kiitos"

Päivät sisältävät sovittuja matalan kynnyksen kuntomittauksia, monipuolisia yhteisöllisiä kartoituksia ja yhdessäoloa. Tarkoituksena on rakentaa innostusta ja puheenaiheita oman sekä työyhteisön työkyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Hyvinvointia kehitetään yhdessä!


Mittarit työkyvyn ja
hyvinvointiosaamisen edistämiseksi

"Hienoa, että saimme upean päivän, matalan kynnyksen kuntomittaukset ja valtavan määrän konkreettista tietoa, joka helpottaa henkilöstön hyvinvoinnin ja työkyvyn edistämistä. Päivä oli täynnä oivalluksia niin johdolle kuin henkilöstöllekin."

Onnistunut tapahtuma pitää sisällään hauskaa ja merkityksellistä tekemistä, uuden oppimista ja oivalluksia. Liiketoiminnan näkökulmasta onnistunut päivä tarjoaa tietoa, jolla kehittää tekemistä, selvittää mitä henkilöstölle kuuluu, mitä voimavaroja tulisi kehittää ja missä on onnistuttu.

Tutustu Motivire-raporttimalliin TÄSTÄ.

​​​​​​​
​​​​​​​Kaikki yhdessä -valmennuspäivästä hyötyvät kaikki

1. TYÖNTEKIJÄ

Motiviren kartoitusten ja mittausten tavoitteena on saada työntekijä oivaltamaan asioita omasta hyvinvoinnistaan.

Näiden oivallusten avulla työntekijä saa mahdol-lisuuden pysähtyä oman hyvinvointinsa äärelle ja samalla saa tekemistä tukevaa osaamista ja tietoa todennäköisistä syy-seuraussuhteista.

2. TYÖNANTAJA

Työnantaja saa tietoa henkilöstön hyvinvoinnin haasteista, osaamisvajeesta ja muutostarpeista. Näiden perusteella on mahdollista suunnata panostukset tarveperusteisesti.
Laadukkaat mittarit tarjoavat myös syyn investoida henkilöstöön ja toisaalta mahdollisuuden mitata onnistumisia.

3. MOTIVIRE VALMENTAJAT

Valmennukset on suunniteltu tukemaan henkilökohtaista ja koko työyhteisön hyvinvointia. Kartoitukset, mittarit ja mittaukset antavat valmennukselle ja siihen kannustamiselle tukevan pohjan. Valmentajalle tämä tarkoittaa mahdollisuutta oivalluttaa niin yksilöitä, kuin koko työyhteisöäkin. Mittarit konkretisoivat lähtötilannetta, muutosta ja onnistumisia.

Miksi Motivire?

​​​​​​​Kokemus tuo varmuutta – tiedämme mikä toimii!

Motivire on yli 12 vuoden ajan rakentanut palveluita ja valmennuspäiviä, joihin voisi lähteä innostuneena mukaan ihan jokainen. Oli kyseessä sitten työelämän loppusuoraa etenevä, heikon motivaation omaava, useita kertoja muutoksessaan epäonnistunut työntekijä tai uransa alkutaipaleella vasta oleva hyväkuntoinen aktiiviliikkuja - meidän valmennuksessa onnistumisen oivalluksia saa jokainen.

+ 35 000 pitkäkestoisesti valmennettua työntekijää
+ 250 pitkäkestoisesti valmennettua organisaatiota
+ 100 000 henkilökohtaista valmentajatapaamista
+ 6 000 ryhmävalmennusta / - koulutusta
+ 200 000 kehonkoostumuksen mittausta
+ 5 000 Firstbeat-mittausta
​​​​​​​+ 2 000 Tuki- ja liikuntaelinmittausta


Asiakkaiden fiiliksiä valmennuksista ​​​​​​


"Motivire on laaja-alaistanut ihmisten käsitystä työhyvinvoinnista. Valmennus on näkynyt työarjessamme hymyinä ja vitsailuna ruokapöytäkeskusteluissa. Tämä on osallistanut jopa ne jotka eivät lähteneet mukaan varsinaiseen valmennukseen."

Marko Lummio

HR Manager, Kemira

"Motivire-työhyvinvointihanke lisäsi henkilöstömme ja myös työyhteisöjen hyvinvointiosaamista ja on näkynyt meillä positiivisena työntekijäkokemuksena."


HELENA PEKKANEN

Työhyvinvointipäällikkö, Skanska Oy


Yhdessä, yksilöllisesti ja pitkäkestoisesti. Vaikuttavuus ja elintapojen pysyvät muutokset syntyvät ammattilaistemme rakentamien kokonaisuuksien kautta. Tuhansien, vähintään puoli vuotta valmennuksissa olleiden, ihmisten antama palaute kertoo Motiviren osaamisesta.


" Voimavarakartoitukset sujuivat etävalmennuksina todella tehokkaasti, ja mittauksissa noudatettiin hyvää hygieniaa ja toimittiin turvallisesti.

Työnantajana koen saaneeni kartoitusten avulla tärkeää tietoa henkilöstön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tilasta, mikä taas auttaa strategisessa työkyvyn johtamisessa. Suosittelen lämpimästi."

ANNIKA KIURU

Henkilöstöjohtaja, Seloy Oy

"Toteutimme yhdessä Motiviren kanssa koko henkilökunnan kattavan valmennusohjelman liittyen liikuntaan, työssä jaksamiseen ja ruokavalioon. Ohjelmassa oli mukana noin 40 henkilöä. Ohjelma sisälsi kattavan valikoiman luentoja yrityksemme tiloissa, joissa käytiin myös läpi henkilökohtaisia tavoitteita ja kysymyksiä Motiviren valmentajien kanssa. Henkilökohtaisissa tapaamisissa henkilökunnalla oli mahdollisuus myös Inbody kehonkoostumusmittaukseen.

​​​​​​​Palaute ohjelmasta oli henkilökunnalta erittäin positiivista ja se koettiin hyödylliseksi. Ohjelma kannusti ihmisiä liikkumaan ja kiinnittämään huomiota ravitsemukseen. Myös jaksaminen töissä ja arjessa parani ohjelman myötä."

TImo Pärssinen

Operatiivinen johtaja, Prima Pet Premium Oy


Pyydä tarjous