Voimavarakartoitus

MIKSI MOTIVIRE-PALVELUISSA TEHDÄÄN KARTOITUKSIA?


Motivire-palveluissa kartoitetaan monipuolisesti henkilöstön hyvinvointiosaamisen tilaa. Syitä kartoitusten tekemiseen löytyy kolme:


1. TYÖNTEKIJÄ

Motiviren kartoitusten tavoitteena on saada työntekijä oivaltamaan asioita hyvinvointinsa tilasta jo kartoitusta tehdessä. Kartoituksen avulla työntekijä pysähtyy oman hyvinvointinsa äärelle, jolloin tulee pohdittua ja oivallettua tämän hetkistä tilannetta.

2. TYÖNANTAJA

Työnantaja saa tietoa henkilöstön hyvinvoinnin haasteista ja muutostarpeista. Näiden perusteella on hyvä lähteä suunnittelemaan henkilöstön hyvinvointiosaamista lisääviä tekijöitä.

3. MUUTOSTEN MITTAUS

Kartoitus on laadukas mittari. On palkitsevaa, kun tehdyt muutokset on nähtävillä konkreettisesti. Motiviren kartoitusten avulla asiakas oivaltaa, missä ollaan oltu ja missä nyt ollaan.


VOIMAVARAKARTOITUS YHDISTÄÄ VALMENNNUKSEN JA KARTOITUKSEN

Etävalmentajatapaamisessa toteutettavan Voimavarakartoituksen pohjalta valmentaja tuottaa osallistujalle innostavan Voimavararaportin. Raportin esitystapa antaa selkeän käsityksen jokaisen omista voimavaroista, jaksamisen perusteista sekä tarjoaa laadukkaan pohjan oman hyvinvoinnin tavoitteen rakentamiseen.

Etävalmentajatapaamisessa keskustellaan ravinnon, aktiivisuuden ja palautumisen lisäksi yleisesti terveydestä ja motivaatiosta. Kokonaisuudessa on huomioitu tämä hetki eli poikkeusoloihin liittyvät kysymykset ja raportointi selkeänä osana kokonaisuutta. Raporttien pohjalta Motivire-valmentajat rakentavat monipuolisen yritys- tai tiimikohtaisen Voimavararaportin.


Esimerkki asiakkaan henkilökohtaisesta Voimavarakartoituksesta

Esimerkki yrityksen Voimavarakartoituksesta


"Voimavarakartoitukset sujuivat etävalmennuksina todella tehokkaasti, ja mittauksissa noudatettiin hyvää hygieniaa ja toimittiin turvallisesti.

Työnantajana koen saaneeni kartoitusten avulla tärkeää tietoa henkilöstön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tilasta, mikä taas auttaa strategisessa työkyvyn johtamisessa. Suosittelen lämpimästi."

ANNIKA KIURU

Henkilöstöjohtaja, Seloy Oy