Hyvinvointivalmennuksen työkalut


Motivire-palveluissa ja -valmennuksissa hyödynnetään seuraavia työkaluja:Firstbeat Hyvinvointianalyysi näyttää stressin, unen ja liikunnan uudessa valossa sekä auttaa edistämään hyvinvointia ja jaksamista. Mittaukseen sisältyy raportointi asiakkaan kanssa, jotta tuloksia osataan hyödyntään oman hyvinvoinnin edistämisessä.

97 % mittauksen tehneistä haluaisi tehdä mittauksen uudelleen.


Motivire TULE on liikkuvuus- ja liikkeenhallintatestikokonaisuus, jossa tavoitteena on saada mahdollisimman mukavalla ja oivalluttavalla tavalla mahdolliset haasteet selville ja tarjota haasteisiin vaivattomia ratkaisuja.

Asiakaskokemusten mukaan jo kahden viikon harjoittelu on lieventänyt tuki- ja liikuntaelinten kiputiloja.


InBody 770 -kehonkoostumusmittaus antaa kattavan kuvan kehon tilasta. Saat tietoosi esimerkiksi lihas- ja rasvamäärän sekä elintavoista kertovan sisäelinten ympärillä olevan viskeraalirasvan määrän. Mittauksiin kuuluu myös tulosvalmennus, jotta asiakas tietää, miten lukuihin voi vaikuttaa.

InBody on Motiviren suosituin mittari, johon asiakkaat toivovat pääsevänsä aina vain uudestaan!Motivire POLKU on Motiviren asiantuntijoiden kehittämä valtavan laaja hyvinvointiosaamista edistävä ja henkilökohtaisesti räätälöitävä verkkovalmennuskokonaisuus.


Motivire-palveluissa toteutamme tarveperusteisia valmennuksia joiden yhteydessä kartoitetaan monipuolisesti henkilöstön hyvinvointiosaamisen tilaa.Motivire-palveluihin suunnitellaan asiakkaan tarpeisiin perustuvat sopivat luento- tai koulutuskokonaisuudet.

Kestot voivat vaihdella kokonaisesta koulutuspäivästä yksittäisiin luento-osuuksiin.


Motiviren kartoitusten tavoitteena on saada asiakas oivaltamaan asioita hyvinvointinsa tilasta ja samalla tarjota koontina johdolle tietoa henkilöstön hyvinvoinnin haasteista ja muutostarpeista.

Henkilöstötuottavuusindeksi muodostuu työntekijän omasta arviosta hänen osaamisestaan, työkyvystään ja motivaatiostaan. Analyysin avulla osoitamme hyvinvoinnin taloudellisen arvon teidän organisaatiossanne, ja autamme päätöksen teossa kohti sen lisäystä.


Valmentajatapaamiset Motiviren ammattivalmentajien kanssa voidaan toteuttaa kasvotusten tai etäyhteyksien välityksellä.

Motiviren valmentajatapaamiset tehdään yli 70 000 valmentajatapaamisen kokemuksella.


Motiviren työkalupakkiin kuuluu lukematon määrä asiakkaiden tarpeisiin perustuvia kuntomittauksia ja -kartoituksia.

Mittauksiin kuuluvuat esimerkiksi verenpaineenmittaus, liikkeenhallintatestit ja kotona toteutettavat kotikuntotestit.