KAIKKI YHDESSÄ
Vaikuttava ratkaisu hyvinvoinnin tukemiseen aikana, jolloin henkilökohtainen kannustus on tarpeellisempaa kuin koskaan aiemmin.


VOIMAVARA-valmennus tarjoaa samassa palvelussa henkilöstölle voimaannuttavan huolenpidon ja työnantajalle vaikuttavaa dataa yrityksen kehittämiseen.

VOIMAVARA-palvelun poikkeuksellisesta ja suunnitelmallisesta kokonaisuudesta hyötyyy niin työnantaja kuin henkilöstökin. Tukea tähän hetkeen ja apua tulevien tarpeiden suunnitteluun.Voimavara-kokonaisuudesta hyötyvät kaikki

Motivire VOIMAVARA on Motiviren asiantuntijoiden tähän hetkeen kehittämä, poikkeuksellinen ja 100 %:sti etäältä turvallisesti toteutettava innostava hyvinvointia edistävä kartoitus ja valmennuskokonaisuus.

Haluatteko aidosti tietää mitä ihmisillenne kuuluu? Siis laajempaa tietoa ”ihan hyvää” -tyyppisten vastausten sijaan? Haluatteko samalla tarjota heille mahdollisuuden ja työkalut oman hyvinvointinsa tarkasteluun ja kehittämiseen? VOIMAVARA-valmennuskokonaisuus on vastaus tähän.

Lisää valmennuksen hyödyistä työntekijälle ja työnantajalle TÄSTÄ.


Videolta löydät VOIMAVARA-valmennuksen sisällöstä neljän minuutin tiivistelmän.


VOIMAVARA-valmennuskokonaisuudet:

Alla olevat tuotteet ja hinnat voimassa yli 20 hengen kokonaisuuksissa

VOIMAVARA + STARTTI

"Tehdään ainakin tämä."

Palvelun osat:

Työyhteisön yhteinen

 • 60 min Motivire-valmentajien toteuttama etästartti
 • Hinta 295 €/ryhmäJokaiselle henkilökohtainen

 • 40 min valmentaja-/ kartoitustapaaminen
 • Henkilökohtainen voimavararaportti
 • Hinta 79 €/hlö


Yritykselle

 • Yritys- tai tiimikohtainen voimavararaportti
 • Hinta 1. raportti 495€, tämän jälkeen tiimi raportit +295€


Optio

 • Kartoituksiin pohjautuvat, tarveperus-teiset voimavaraluennot, kesto noin 90 min
 • Hinta 395 €/ryhmäVOIMAVARA + FIRSTBEAT

"Monipuolisesti tietoa voimavarojen, jaksamisen ja palautumisen tueksi."

Palvelun osat:

Työyhteisön yhteinen

 • 60 min Motivire-valmentajien toteuttama etästartti
 • Hinta 295 €/ryhmä


Jokaiselle henkilökohtainen

 • 40 min valmentaja-/ kartoitustapaaminen
 • Henkilökohtainen voimavararaportti
 • Firstbeat-mittaus
 • 50 min valmentaja-tapaaminen + Firstbeat-raportti
 • Hinta 209 €/hlö


Yritykselle

 • Yritys- tai tiimikohtainen Firstbeat- ja voimavararaportti
 • Hinta 1. raportti 495€, tämän jälkeen tiimi raportit +295€


Optiot

 • Kartoituksiin pohjautuvat, tarveperus-teiset voimavaraluennot, kesto noin 90 min
 • Hinta 395 €/ryhmä


 • Lisävalmentaja-tapaaminen kesto 35 min
 • Hinta 54 €/hlö


VOIMAVARA + POLKU

"Kokonaisvaltainen kahdeksan viikon vaikuttava valmennuskokonaisuus."

Palvelun osat:

Työyhteisön yhteinen

 • 60 min Motivire-valmentajien toteuttama etästartti
 • Hinta 295 €/ryhmä


Jokaiselle henkilökohtainen

 • 40 min valmentaja-/ kartoitustapaaminen
 • Henkilökohtainen voimavararaportti
 • 8 viikon räätälöity POLKU-valmennus
 • Firstbeat-mittaus
 • 50 min valmentaja-tapaaminen + Firstbeat-raportti
 • Hinta 239 €/hlö


Yritykselle

 • Yritys- tai tiimikohtainen Firstbeat- ja voimavararaportti
 • Hinta 1. raportti 495€, tämän jälkeen tiimi raportit +295€


Optiot

 • Kartoituksiin pohjautuvat, tarveperus-teiset voimavaraluennot, kesto noin 90 min
 • Hinta 395 €/ryhmä


 • Lisävalmentaja-tapaaminen kesto 35 min
 • Hinta 54€/hlö

Kaikkiin Voimavarakokonaisuuksiin perustamismaksu 495€

Sisältää:

 • Palvelun aloitukseen liittyvän taustatyön
  • Valmentajien resurssoinnin
  • Palvelun yleisen aikataulutuksen
 • Vastuuvalmentajan tapaaminen (etätapaaminen), jossa mm.
  • yleinen ohjeistus palvelun kulusta ja keskustelua
  • edellisen pohjalta kirjallinen ohjeistus palvelukokonaisuudesta
  • Kysymykset ja vastaukset mm. tavoitteiden kirjaus
 • Yhteyshenkilöpalvelut"Voimavarakartoitukset sujuivat etävalmennuksina todella tehokkaasti, ja mittauksissa noudatettiin hyvää hygieniaa ja toimittiin turvallisesti.

Työnantajana koen saaneeni kartoitusten avulla tärkeää tietoa henkilöstön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tilasta, mikä taas auttaa strategisessa työkyvyn johtamisessa. Suosittelen lämpimästi."

ANNIKA KIURU

Henkilöstöjohtaja, Seloy Oy


HENKILÖKOHTAINEN RAPORTTI OIVALLUTTAA JA TOIMII POHJANA MONIPUOLISELLE HENKILÖSTÖRAPORTILLE

Etävalmentajatapaamisessa valmentaen toteutettavan kartoituksen pohjalta valmentaja tuottaa osallistujalle innostavan voimavararaportin. Raportin esitystapa antaa selkeän käsityksen jokaisen tämänhetkisistä omista voimavaroista ja jaksamisen perusteista sekä tarjoaa laadukkaan pohjan oman matalankynnyksen hyvinvoinnin tavoitteen rakentamiseen.

Etävalmentajatapaamisessa keskustellaan ravinnon, aktiivisuuden ja palautumisen lisäksi yleisesti terveydestä ja motivaatiosta. Kokonaisuudessa on huomioitu myös tämä hetki eli korona-aikaan liittyvät kysymykset. Henkilökohtaisten raporttien pohjalta Motivire-valmentajat rakentavat laadukkaan ja monipuolisen yritys- tai tiimikohtaisen voimavararaportin.

Lue lisää hyödyistä esimerkkiraporttikuvien jälkeen.


Henkilökohtainen voimavararaportti sivu 1

​​​​​​Henkilökohtainen voimavararaportti


Voimavaravalmennuksen hyödyt TYÖNTEKIJÄLLE

Kartoituksen perusteella työntekijä saa ymmärryksen omista voimavaroistaan, jaksamisestaan sekä hyvinvointiosaamisestaan.

Kartoituksen jälkeen työntekijä saa selkeän raportin siitä, mitkä asiat arjessa ovat kunnossa ja mitkä vaativat kehitystä.

Valmentajan kanssa keskusteltaessa työntekijä saa konkreettisia vinkkejä, miten kehitettäviä osa-alueita voisi lähteä parantamaan yksinkertaisin keinoin.

Työntekijä saa:

 • Konkreettisia ja selkeitä ohjeita oman hyvinvointinsa parantamiseksi
 • Kannustavan valmennuspuhelun
 • Ymmärrettävän ja innostavan raportin

Voimavaravalmennuksen hyödyt TYÖNANTAJALLE

Yritys saa laajan raportin henkilökunnan voimavaroista, jaksamisesta, hyvinvointiosaamisesta sekä toimenpidesuositukset asioiden kehittämiseksi.

Raportin avulla yritykselle selviää lisäksi, mitkä ovat henkilökunnan vahvuudet hyvinvoinnin eri osa-alueilla, mihin asioihin olisi tärkeää panostaa sekä miten korona-aika ja mahdollinen etätyöskentely ovat vaikuttaneet työntekijöiden hyvinvointiin.

Koko henkilökunnan vastausten perusteella yritys saa:

 • Selkeän raportin henkilökunnan voimavaroista
 • Yhteenvedon jokaisesta hyvinvoinnin osa-alueesta (yleinen terveys, motivaatio, koronan vaikutukset, ravinto, liikunta, lepo ja palautuminen)

VOIMAVARA-palvelun sisältöjä

STARTTI

Valmennukset aloittava etä-valmennus, jossa käydään läpi tuleva valmennuskokonai-suus.

Herätellään ajatuksia hyvinvoinnista yleisesti ja motivaatiota voimavarojen löytämiseen.

VOIMAVARA-VALMENNUS (KARTOITUS)

Kartoitetaan keskustellen arkeen ja työhön liittyviä voimavaroja ja haasteita mm:

 • Ravitsemus
 • Palautuminen
 • Aktiivisuus
 • Yleinen terveys
 • Motivaatio
 • Korona-ajan vaikutukset


Osallistujalle välitön raportti kartoituksen jälkeen
​​​​​​​(Lisäinfoa tällä sivulla myöhemmin)

VOIMAVARA VALMENTAJAT

VOIMAVARA-valmennuksesta vastaavat Motiviren koulutetut ja kokeneet hyvinvoinnin ammattilaiset.

Valmentajien avulla VOIMAVARA-valmennuksen kartoitus tuottaa poikkeuksellisia hyötyjä ja dataa.

Tutustu valmentajiin TÄÄLLÄ.

FIRSTBEAT- MITTAUS JA PALAUTE

Sisältää:

 • 3-5 vuorokauden sykevälivaihtelu-mittauksen
 • Mittalaitteen toimituksen kotiosoittee-seen ja takaisin
 • Henkilökohtai-sen Hyvinvointi-analyysin raportin sähköpostitse
 • 40 minuutin palautteen Motiviren Firstbeat-asiantuntijalta.

TARVE-PERUSTEISET VOIMAVARA-LUENNOT

Näissä käsittelemme työyhteisökohtaisesti tarveperusteisia painotuksia, joita on noussut esiin VOIMAVARA-kartoituksessa (esim. liikunta, palautuminen, motivaatio, ravinto, TULE). Vastaamme kysymykseen ”Kuinka kehitätte voimavarojanne ja jaksamistanne?"

YRITYS- / TIIMI- RAPORTOINTI

Yritys (tai tiimi) saa laajan raportin henkilökunnan voimavaroista, jaksamisesta, hyvinvointiosaami-sesta sekä toimenpidesuosi-tukset asioiden kehittämiseksi.

Lisää raportoinnista
TÄSTÄ.

POLKU

POLKU on Motiviren asiantuntijoiden kehittämä, laaja, hyvinvointiosaamista edistävä verkkovalmennus-kokonaisuus.
POLKU on vastaus, kun haetaan yksilöllistä valmennusta yksilöllisiin tarpeisiin.

HYVÄ ASIAKAS

Motivire on valmentanut työyhteisöjen työkykyä ja henkilökunnan hyvinvointiosaamista yli 200 organisaatiossa.

Pitkäkestoisisssa valmennuksissa on ollut mukana yli 30 000 henkilöä.

Poikkeusellisen laajat referenssit ja kokemus tuovat varmuutta yhteistyöhön.


"Erittäin laadukasta toimintaa eli faktoihin ja tutkittuun tietoon perustuvaa mutu-tuntuman sijaan.

Juuri sellaista, mitä haluan täällä toteuttaakin henkilöstömme kouluttamisen puitteissa."

MARKO KALLIO

Director, HR & ICT, Jujo Thermal Oy


Voimavaroja henkilöstölle ja tietoa tulevien toimien pohjaksi?


Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä.