"Voisitteko jäädä meille esim. kaksi päivää kuukaudessa? Saisimme pidettyä tärkeän asian jatkuvana?"

Jatkuvaa työhyvinvointia?


Hyvinvointipäällikköpalvelu on vastaus tähän asiakkaan toiveeseen.

Uusi tehokas palvelukokonaisuus tarjoaa työyhteisön tueksi nimetyn hyvinvoinnin osaajan muun Motivire-tiimin tukemana. Yrityksen johdon ja avainhenkilöiden kanssa toteutettavan alkuhaastattelun jälkeen sovitaan yhdessä määritellyn tarpeen mukainen kuukausittainen tuntimäärä.


Henkilöstön hyvinvointi ja työkyvyn edistäminen koetaan tärkeäksi

Kun pohditaan miksi asiat eivät ole vielä niin hyvin kun ne voisivat olla, todetaan usein, että aika, resurssit ja osaaminen eivät ole riittäneet. Henkilöstön hyvinvointi koetaan tärkeäksi, mutta riittävää osaamista ja aikaa ei löydy. Tällöin henkilöstön hyvinvointiin panostaminen jää odottamaan sitä oikeaa hetkeä.


"Huolehdin nyt nämä pakolliset pikkujoulut, kesä- ja tyky-päivät sekä
​​​​​​​ liikuntasetelit nyt kuntoon, katsotaan niitä muita asioita myöhemmin"
​​​​​​​- Kiireinen henkilöstövastaava -


Palvelu tukee
laajasti koko työyhteisöä


Yksilön
​​​​​​​hyvinvointi


Tavoite
Yksilön työkyvyn ja
hyvinvointiosaamisen kehittäminen


Työkalut:
Motiviren monipuolinen osaaminen, työkalut ja mittarit


Oivallus:
Hyvinvoinnin merkitys
itselle ja työyhteisölle
​​​​​​​Hyvinvointia tukeva esihenkilötyö


Tavoite
Miten henkilöstön hyvinvointiin vaikutetaan esimiestyöllä ja miten esimiestyötä voi kehittää hyvinvointia tukevaksi?


Työkalut:
”minä esimiehenä” –kartoitus + haastattelu, Esihenkilöindeksi


Oivallus:
Esihenkilön työllä ja osaamisella on vaikutusta

Hyvinvoinnin
johtaminen


Tavoite
Esihenkilöt ja johto tietävät miksi hyvinvointia kannattaa yrityksessä johtaa ja miten investointi hyödyntää yritystä ja työyhteisöä.


Työkalut:
Päivittyvä hyvinvoinnin ohjaussuunnitelma, mittarit
ja kartoitukset


Oivallus:
Hyvinvoinnin johtamisen vaikutukset henkilöstöön ja liiketoimintaan
Palvelun sisältö

Hyvinvointipäällikköpalvelussa asiakkalle on nimetty oma hyvinvoinnin ammattilainen.
​​​​​​​Palvelussa asiakkaan käytössä on koko Motiviren tiimin osaaminen, prosessit, mittarit ja työkalut.
​​​​​​​
Motiviren Hyvinvointipäällikön toimenkuvaan kuuluu esim:

 • Työhyvinvoinnin, työkyvyn, sekä kokonaisvaltaisen hyvinvointiosaamisen kehittämissuunnitelman rakentaminen asiakastarpeen mukaiseksi
 • Työkykyä ja hyvinvointiosaamista mittaavien ja edistävien kartoitusten suunnittelu ja toteutus
 • Johdon ja esihenkilöiden tukeminen henkilöstön työkyvyn ja hyvinvointiosaamisen edistämisessä
 • Hyvinvoinnin teemojen ja haasteiden suunnittelu sekä toteutus suunnitelman mukaisesti
 • Suunnitelman mukaiset tiimi- ja työyhteisövalmennukset, eli pysähtymiset hyvinvoinnin ja sovittujen teemojen äärelle
 • ​​​​​​​Kartoitusten, pysähdysten ja kuntomittausten pohjalta suunnitelman mukainen säännöllinen raportointi sekä näiden pohjalta johdon konsultointi
 • Sovitut esihenkilövalmennukset
 • Tyky-toiminnan ja -päivien suunnitelman mukainen tukeminen ja suunnittelu
 • Apuna työterveyshuollon ja työeläkeyhteistyön kehittämisessä tarpeiden mukaiseksi​​​​​​​

Miten palvelun kustannukset muodostuvat?

Palvelun alussa palvelun yhteyshenkilö, hyvinvointipäällikkö, haastattelee sovitusti yrityksen johtoa ja avainhenkilöitä. Keskustelujen, budjetin ja tarpeiden pohjalta tehdään tulevaa varten toimintasuunnitelma, jonka hyvinvointipäällikkö hyväksyttää asiakasyrityksessä.

Kuukausittain palveluun käytettävät tunnit ovat siis tiedossa ja budjetoitu. Tuntihinta pitää sisällään kaikki Motivire työkalut, ohjeet, vinkit ja videot sekä mm. kuntomittauksista kehonkoostumuksen mittaukset ja TULE-mittauksien työkalut.

Selkeä ja helposti budjetoitava laskutus koostuu siis sovituista hyvinvointipäällikön työtunneista ja Motiviren tiimin tekemistä työtunneista. Hyvinvointipäällikön tuntimäärä sovitaan vakioksi yrityksen tarpeesta riippuen esim 15 tai 37,5 tuntia kuukaudessa (2 tai 5 työpäivää).

​​​​​Palvelussa saatetaan käyttää mittareita, kartoituksia ja työkaluja, jotka eivät sisälly peruspakettiin (esimerkiksi Firstbeat Life tai Kiva work-kartoitustyökalu). Näistä syntyvät kustannukset sisällytetään sovittaessa toimintasuunnitelmaan ja budjettiin.  Suunnitelman mukaista
  yhdessä tekemistä


  1. ​​​​​​​Kartoitukset

  2. Tarpeiden ja mittarien määrittely

  3. Resurssien sopiminen

  4. Toimintasuunnitelma ja budjetointi

  5. Jatkuva sovitun mukainen yhteistyö

  Malli siitä, miten henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä rakennetaan suunnitelmallisesti ja yhdessä.

  JÄTÄ TARJOUSPYYNTÖ