Motivire on innostanut valmennuksillaan reippaasti yli 35 000 työntekijää eri työyhteisöissä.

Kaikki Yhdessä - valmennuspäivä

Innostava ja merkityksellinen TYKY-päivä - upea startti koko henkilöstön hyvinvointiin!


Motiviren Kaikki Yhdessä - valmennuspäivä on runsaasti kiitosta kerännyt innostavaksi ja osallistavaksi suunniteltu TYKY-päivä. Valmennuspäivä pysäyttää mukavalla tavalla osallistujat pohtimaan oman hyvinvoinnin perusteita ja auttaa rakentamaan omaan arkeen sopivia työkykyä edistäviä tavoitteita.

Työnantajalle päivä tarjoaa mahdollisuuden selvittää monipuolisesti mitä henkilöstölle kuuluu. Kaikki Yhdessä - valmennuspäivä on tehokas startti hyvinvointiin niin työntekijälle kuin työnantajallekin.


Kaikki yhdessä - valmennuspäivässä esimerkiksi

klo 8 - 9:15

  • Startti päivään
  • Mitä minun ja meidän hyvinvoinnille kuuluu?

klo 9:30 - 11

klo 12 - 14:00

  • Hyvinvointiosaamisen perusteet:
    Hyvän mielen liikunta, stressi, uni ja palautuminen
  • Tulosvalmennus (mittauksista)
  • Oman hyvinvointi tavoitteen rakentaminen
  • Päivän päätös ja palauteKaikki tämä vain 89 €/hlö, kun valmennukset
​​​​​​​n. 12-15 henkilön ryhmissä

Oman hyvinvoinnin tukena Motiviren

Minun hyvinvointi -koulutusvihko.pdf
​​​​​​​


Valmennuksessa osallistetaan kaikki kyselytyökalulla, josta saamme päivän keskusteluille hyvän pohjan. Näet muiden osallistujien vastaukset, mutta kukaan ei tiedä, kuka vastasi mitä.


Kaikki Yhdessä - valmennuspäivän
​​​​​​​monipuoliset hyödyt

Hauska ja innostava päivä, jossa
kokemus ja osaaminen näkyy

"Osaavat valmentajat ja innostavaa
​​​​​​​yhdessä tekemistä."

"Mittarit tukivat päivää upeasti."

9+ / 10 on yleinen palaute Motiviren valmennuspäivistä

9+ / 10 on yleinen palaute Motiviren valmentajista

Yli 6000 toteutettua valmennuspäivää ja koulutusta tarjoaa kokemuksen joka näkyy ja tuntuu hauskana yhdessä tekemisenä. Hyvä fiilis ja merkityksellinen asia takaavat, että hyvinvoinnin äärellä on helppo viihtyä.

Työkaluja ja ideoita oman
hyvinvoinnin kehittämiseen

"Olen varma, että jokainen osallistuja sai päivästä useamman helpon vinkin oman hyvinvoinnin edistämiseksi ja kaupan päälle hellän herätyksen, että jotain tulisi tehdä oman hyvinvoinnin eteen nyt heti."

"Päivä tarjosi oivalluksia ja merkitystä koko työyhteisön hyvinvointiin, kiitos"

Päivät sisältävät matalan kynnyksen kuntomittauksia, monipuolisia yhteisöllisiä kartoituksia ja yhdessäoloa. Tarkoituksena on rakentaa innostusta ja puheenaiheita oman sekä työyhteisön työkyvyn tukemiseksi. Hyvinvointia kehitetään yhdessä!


Mittarit työkyvyn ja
hyvinvointiosaamisen edistämiseksi

"Hienoa, että saimme upean päivän, matalan kynnyksen kuntomittaukset ja valtavan määrän konkreettista tietoa, joka helpottaa henkilöstön hyvinvoinnin ja työkyvyn edistämistä. Päivä oli täynnä oivalluksia niin johdolle kuin henkilöstöllekin."

Onnistunut tapahtuma pitää sisällään hauskaa ja merkityksellistä tekemistä, uuden oppimista ja oivalluksia. Liiketoiminnan näkökulmasta onnistunut päivä tarjoaa tietoa, jolla kehittää tekemistä, selvittää mitä henkilöstölle kuuluu, mitä voimavaroja tulisi kehittää ja missä on onnistuttu.

Lataa Motivire raportti esimerkki.pdf

​​​​​​​​​​​​​​Kaikki Yhdessä - valmennuspäivästä hyötyvät kaikki

1. TYÖNTEKIJÄ

Kartoitusten ja mittausten tavoitteena on saada työntekijä oivaltamaan asioita omasta hyvinvoinnistaan.

Työntekijä saa pysähtyä oman hyvinvointinsa äärelle ja tietoa todennäköisistä syy-seuraussuhteista.

2. TYÖNANTAJA

Työnantaja saa tietoa henkilöstön hyvinvoinnin haasteista, osaamisvajeesta ja muutostarpeista. Näiden perusteella on mahdollista suunnata panostukset sinne missä niitä tarvitaan.

Laadukas hyvinvointivalmennus on kannattava investointi henkilöstöön.

3. MOTIVIRE VALMENTAJAT

Kaikki Yhdessä - valmennus antaa tukevan pohjan lähteä rakentamaan myös pitkäkestoista työhyvinvointia.


Asiakkaiden fiiliksiä valmennuksista ​​​​​​


Asiakkaamme tykkäävät valmennuksista ja valmentajistamme.

Yhdessä, yksilöllisesti ja pitkäkestoisesti. Vaikuttavuus ja elintapojen pysyvät muutokset syntyvät ammattilaistemme rakentamien kokonaisuuksien kautta. Tuhansien, vähintään puoli vuotta valmennuksissa olleiden, ihmisten antama palaute kertoo Motiviren osaamisesta.Pyydä tarjous