TULE = Tuki- ja liikuntaelimistö


Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat suomalaisten yleisin syy lääkärissä käyntiin ja eniten työstä poissaoloja aiheuttava sairausryhmä. Ne ovat mielenterveyden ongelmien jälkeen toiseksi yleisin syy myös työkyvyttömyyseläkkeisiin. Yli miljoonalla suomalaisella ja Euroopassa lähes joka neljännellä aikuisella on jokin pitkäaikainen tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, joka rajoittaa toimintakykyä.

Tuki- ja liikuntaelimistö koostuu luista, nivelistä, nivelsiteistä, jänteistä ja lihaksista.


Tuki- ja liikuntaelimistön keskeiset tehtävät ovat:

 • Tukirangan ja muodon antaminen keholle ja sen osille
 • Sisäelinten suojaaminen ulkoisia kuormituksia vastaan
 • Liikkeiden ja liikkumisen toteuttaminen
 • Asentojen säilyttäminen


Työikäisille tyypillisiä tule-ongelmia ovat lanneselkäsairaudet, niska-hartiaoireyhtymä ja nivelrikko. Työuran loppuvaiheessa ja iäkkäillä ihmisillä yleisiä ovat polven ja lonkan nivelrikko, osteoporoosi ja osteoporoottiset murtumat sekä erilaisten tule-ongelmien aiheuttamat toimintakyvyn vajaukset.


Yleisimmät TULE sairaudet ovat:

 • Nivelsairaudet
 • Nivelrikko
 • Nivelreuma
 • Osteoporoosi (luukato)
 • Selkäsairaudet
 • Välilevynpullistuma
 • Niska-hartiaseudun vaivat
 • Murtumat ja tapaturmat


Tule-sairaudet kehittyvät yleensä pitkän ajan kuluessa esim. perimän ja ympäristötekijöiden vuorovaikutuksena. Joidenkin tule-sairauksien syntyyn ei voi itse vaikuttaa, mutta useiden tule-sairauksien syntyyn ja etenemiseen voi vaikuttaa elintavoilla ja riskitekijöiden vähentämisellä. Esimerkiksi välttämällä ylipainoa on mahdollista vähentää nivelten liiallista kuormitusta ja nivelrikon syntymistä.


Yleiset riskit tuki- ja liikuntaelimistön kunnolle:

 • Fyysiset tekijät (työssä sekä vapaa-ajalla)
 • Ikääntyminen
 • Tupakointi
 • Ylipaino
 • Unihäiriöt
 • Liian suuret odotukset ja työn määrä
 • Vaikeudet työn ja perheen yhteensovittamisessa
 • Työympäristö
 • Tapaturmat


Tule-sairaudet ovat kaikista sairausryhmistä yksi suurimpia ja merkityksellisimpiä yhteiskunnan ja yksilön elämänlaadun kannalta. Tule-sairaudet tulevat yhteiskunnalle kalliiksi aiheuttaen paljon sairaanhoitokuluja, poissaoloja työstä ja työkyvyttömyyttä. Hoidolla ja kuntoutuksella voidaan parantaa toimintakykyä ja elämänlaatua sekä vähentää yhteiskunnalle koituvia kustannuksia.


LÄHDELUETTELO

Työterveyslaitos, tuki- ja liikuntaelinvaivat.

Tuki- ja liikuntaelinliitto Ry, TULE sairaudet.