POP Pankki Suomen Osuuspankki tuottaa vahvaa asiakaskokemusta. Viimeinen NPS-luku oli 80,22.

Sijoitus henkilöstön hyvinvointiin tuottaa parempaa asiakaskokemusta

POP Pankki Suomen Osuuspankki on valinnut jo toistamiseen Motiviren työhyvinvoinnin valmentajaksi. Heille työhyvinvointiin panostaminen on itsestäänselvyys.

POP Pankki Suomen Osuuspankki on noussut juttusarjassamme esille panostamalla vahvasti henkilöstönsä hyvinvointiin. Haastattelimme pankin HR- ja tukitoiminnot johtajaa, Paula Nygård-Ojanperää, selvittääksemme, miten pankki on onnistunut luomaan terveellisen ja motivoivan työyhteisön, jonne on mukava tulla töihin ja jossa otetaan hyvin vastaan.

POP Pankki Suomen Osuuspankki työllistää 140 henkilöä 14 eri toimipisteessä. Vaikka työskentely tapahtuu etänä, tiimit työskentelevät yhdessä toimipaikasta riippumatta. Henkilöstön ikäjakauma on laaja, ja pankki panostaa vahvasti henkilöstöön sekä rahallisesti että ajallisesti. Säännölliset koko työyhteisön palaverit, tyky-raha, polkupyöräetu ja toimiva työterveyshuolto tukevat henkilöstön hyvinvointia monipuolisesti.

Pandemian jälkeen POP Pankki halusi tukea henkilöstön voimavaroja ja vahvistaa työhyvinvointiaan. Yhteistyö Motiviren kanssa oli luonnollinen valinta, sillä Motivire oli aiemmin valmentanut pankin henkilöstöä noin kuutisen vuotta sitten. Henkilöstön hyvinvointi nähdään itsestäänselvyytenä, ja panostus siihen vastuullisena toimintana, jota myös henkilöstö odottaa työnantajaltaan.


Työhyvinvointivalmennus näkyi konkreettisesti työyhteisössä

Motiviren valmennus toi henkilöstölle yleistä tietoa hyvinvoinnista, ja uutena elementtinä mukaan otettiin FirstBeat-mittaukset. Näiden mittauksien avulla henkilöstö sai tietoa palautumisesta myös työpäivän aikana. Valmennuksessa kerrattiin perustiedot liikunnasta, ravinnosta ja levosta, ja mittaukset tarjosivat uudenlaista tietoisuutta palautumisen merkityksestä.

Valmennus innosti henkilöstöä liikkumaan enemmän ja parantamaan ravintotottumuksiaan. Työpisteillä alkoi näkyä terveellisempiä välipaloja, ja keskusteluissa korostui arjen muutokset kohti hyvinvointia. Motiviren palvelukokonaisuus soveltui hyvin asiakkaan tarpeeseen.

Yhteistyö sujui saumattomasti. Alkuvalmennukset järjestettiin paikallisesti neljässä eri paikassa, ja muut yhteiset luennot toteutettiin joustavasti Teamsin välityksellä. Motiviren kokonaisvaltainen palvelu sai kiitosta, ja henkilöstölle annettiin mahdollisuus osallistua valmennuksiin ja mittauksiin työajalla.


Yllättäviä huomioita valmennuksen aikana

Palautuminen voi tapahtua monella eri tavalla, kuten yksi työntekijä huomasi palautuvansa aina avatessaan Excelin. Toinen mittasi palautumista valmistautuessaan asiakastapaamisiin tai johtoryhmän kokouksiin. Mikä yhdelle on kuormittavaa, saattaa toiselle olla palauttavaa. Onkin tärkeää selvittää koko henkilöstön osalta, miten he arjessaan voivat ja mikä itse kullekin on kuormittavaa tai palauttavaa, jotta voidaan aidosti tukea henkilöstöä.


Sijoitus henkilöstön hyvinvointiin poikii parempaa asiakaskokemusta

POP Pankki Suomen Osuuspankki osoittaa, että panostus henkilöstön hyvinvointiin on sijoitus, joka näkyy myös asiakaskokemuksessa. Henkilöstön hyvinvointi on nähty tietynlaisena itsestäänselvyytenä, joka näkyy myös positiivisesti pankin NPS-tuloksessa. Motiviren palvelukokonaisuus on tukenut pankin tavoitteita luoda vastuullinen ja vahva työyhteisö.


"Yhteistyö Motiviren kanssa on ollut menestystarina, ja suosittelisin lämpimästi Motiviren työhyvinvointipalveluita myös muille yrityksille."

Paula Nygård-Ojanperä, johtaja, HR- ja tukitoiminnot