PODGAR, Podcast, Garmin valmennus osa 2


Koulutuspäivässä pääsitte tekemään InBody-kehonkoostumusmittauksen sekä täytitte Voimavarakartoituksen. Tänään kertaillaan, miten InBody-tuloksia tulkitaan. Tälle sivulle on myös koostettu yhteenvetotuloksia teidän Voimavarakartoituksista.

Alla olevasta painikkeesta pääset kuuntelemaan päivän podcast-jakson.


Podcast 2: kuljettajan hyvinvointiInBody-mittaus

Mittaus perustuu bioimpedanssimenetelmään, jossa kehon läpi johdetaan pieni sähkövirta.

 • Rasvakudos johtaa huonommin sähköä kuin vettä sisältävä lihaskudos, jolloin laite pystyy luotettavasti tunnistamaan kehon eri kudosten osuudet.

 • Laitteessa on myös sisäänrakennettuja laskukaavoja, joita se käyttää osaksi tulosten analysointia.

 • InBody – kehonkoostumusmittaus on tieteellisesti luotettava ja terveydentilaltaan normaalillehenkilölle täysin turvallinen.

 • Mittaus toimii numeraalisena työkaluna hyvinvointitavoitteiden rakentumisessa ja muutoksenseurannassa.


Lukujen kertausta

Viereisessä kuvassa näet tulosraportin, johon on korostettu terveyden kannalta oleellisimmat tiedot:

 • Viskeraalirasva
 • Lihas-rasvadiagnoosi
 • Painodiagnoosi.


Näihin laatikoihin löydät tarkemmat selitykset alempaa.


Viskeraalirasva

 • Viskeraalirasva on sisäelinten ympärille kertyvän tulehduttavan rasvan määrä neliösenttimetreinä.
 • Suositeltava arvo kaiken ikäisille on alle 100. Riskiraja 100+oma ikä.
 • Kohollaan oleva viskeraalirasva kasvattaa riskiä sairastua erilaisiin kansanterveydellisiin sairauksiin (T2B, sydän- ja verisuonisairaudet).
 • Elintapamittari! Viskeraalirasvaan voit vaikuttaa liikuntaa lisäämällä (pienikin lisäys nykyisestä voi olla merkittävä), ravintotottumuksia parantamalla ja lepoa lisäämällä.

Lihas-rasvadiagnoosi

 • Janan pituus kertoo painon suhteessa saman pituisen henkilön viitearvoon (100%).
 • Normaalialue näkyy harmaalla palkin osassa.
 • Palkkien keskinäisestä suhteesta voit päätellä, mikä asia selittää eniten painoasi.
 • Lihasmassa toimii kehon tukikudoksena.
 • Lihasmassaa voit vahvistaa fyysisellä aktiivisuudella, fiksulla syömisellä ja riittävällä palautumisella.


Painodiagnoosi

 • Painoindeksin normaalialue on 18,5-25.
 • Rasvaprosentti kertoo painoindeksiä paremmin terveyden kannalta tärkeämmästä asiasta eli kehon koostumuksesta.
 • Normaalin rasvaprosentin rajat: miehet 10-20% ja naiset 18-28%.

Urbaserin valmennuspäivän raportti 22.1.2022


Alla näet InBody-kehonkoostumusmittausten yhteenvedeon (ladattava pdf) sekä Voimavarakartoitusten yhteenvedon (kuva ja teksti vieressä).


InBody-yhteenveto Urbaser 22.1.2022.pdfViereisessä kuvassa nähtävillä teidän yhteenvetovastaukset. Kuvassa myös kuljetusalan vertailuluvut sekä kaikkien alojen kyselyyn vastanneiden vertailuluvut.

Teidän luvut pyörivät samoissa, kuin kuljetusalan vertailuluvut, mutta ne jäävät jonkin verran matalammaksi suhteessa muiden alojen vastanneidiin.

Vastausten perusteella ravinto- ja liikuntatottumukset ovat osa-alueita, joihin valmennuksen aikana olisi tarpeen kiinnittää erityishuomiota.