Johtoryhmän valmennuspäivä:
Työyhteisön hyvinvointi ja työkykyjohtaminen

"Merkityksellinen päivä oman ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseksi"

Koska viimeksi yrityksen johto on pysähtynyt hyvinvoinnin kehittämisen äärelle?
Mitä työyhteisön hyvinvoille kuuluu ja miten sitä kannattaa kehittää?

Työkykyä ja tuottavuutta - Pidempiä työuria - Sitoutumista työnantajaan


Johtoryhmän valmennuspäivä on suunnattu yrityksen johdolle, joka on vastuussa henkilöstön hyvinvoinnista ja työkyvyn johtamisesta.

Valmennuspäivä pysäyttää oman ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämisen äärelle.

Innostavan päivän tavoitteena on:

 • auttaa johtoryhmää ymmärtämään paremmin, kuinka merkittävästi panostaminen henkilöstön hyvinvointiin ja työkykyyn hyödyttää työntekijöitä ja yritystä
 • rakentaa yhdessä osallistujien kanssa monipuolinen ymmärrys yrityksen työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen nykytilasta, sekä näihin liittyvistä haasteista
 • löytää yhdessä ratkaisuja, joilla edistetään henkilöstön hyvinvointia ja yrityksen tuottavuutta





Valmennuspäivän agenda

 • Nykytilannearvio perustuen johdolle suunnattuun ennakkotehtävään
 • Henkilöstön hyvinvoinnin ja työkykyvyn perusteet
 • Voimavarat työkyvyn perustana (pohjautuen TYKY-päivässä tehtyihin kartoituksiin)
 • Henkilöstötuottavuuden merkitys
 • Työkykyjohtamisen mittarit
 • Miten aloittaa henkilöstön hyvinvointiin ja työkykyyn panostaminen tarveperusteisesti



Lähde: Aura, Ahonen & Hussi


Päivän valmentajina toimivat

Valmennuspäivästä vastaavat Motiviren Tuukka Nieminen ja sovitun mukaisesti MOtiviren hyvinvoinnin muut valmentajat. Tuukalla on yli 12 vuoden kokemus henkilöstöhyvinvoinnin sekä työkykyjohtamisen kehittämisestä.


Tuukka tuovat mukanaan koko Motiviren kokemuksen yli 250 organisaatiosta ja yli 100 000 valmentajatapaamisesta.

Tuukka on Motivire Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja, joka roolinsa puitteissa on monessa mukana. Hän on Motiviren tarinankertoja, jonka salkusta löytyy innostava esimerkki elävästä elämästä tilanteeseen kuin tilanteeseen.


Kartoitukset ja laadukas tiedon kerääminen
​​​​​​​ työkykyjohtamisen ja päätösten tukena

Voimavarakartoitus

 • Motiviren Voimavarakartoituksella kartoitetaan henkilöstön kokemusta hyvinvoinnin eri osa-alueista:
  motivaatio, yleinen terveys, ravinto, liikunta ja lepo.​
 • Kartoituksen tavoitteena on saada työntekijä oivaltamaan asioita hyvinvointinsa tilasta jo kartoitusta tehdessä.
 • Voimavarakartoitusraportin avulla työnantaja saa tietoa henkilöstön työkykyriskeistä ja muutostarpeista.
 • Kartoituksessa on väittämiä, joihin henkilöstö on vastannut asteikolla:
  1 (täysin eri mieltä) –
  ​​​​​​​5 (täysin samaa mieltä)

Kartoituksessa on väittämiä, joihin henkilöstö on vastannut asteikolla:
1=täysin eri mieltä – 5=täysin samaa mieltä.


​​​​​​​Keskiarvot muodostuvat aiemmin kyselyyn vastanneista Motiviren asiakkaista
(n= 5000)

"Hienoa, että saimme upean päivän, matalan kynnyksen kuntomittaukset ja valtavan määrän konkreettista tietoa, joka helpottaa henkilöstön hyvinvoinnin ja työkyvyn edistämistä. "


Henkilöstötuottavuusindeksi

Henkilöstötuottavuusindeksi (HTI) on henkilöstön motivaation, osaamisen ja työkyvyn tulo. Henkilöstötuottavuus kertoo ihmisten kestävästä suorituskyvystä.
​​​​​​​Kyse on yksilöllisistä kyvykkyyksistä, osaamisesta, motivaatiosta ja työkyvystä.

Yritys- tai yksikkökohtainen tunnusluku saadaan henkilökohtaisten vastausten keskiarvosta.
Henkilöstötuottavuus mittarina rakentui kehitystyöstä, jonka tavoitteena oli selkeyttää henkilöstön merkitystä liiketoiminnan tuottavuuden kannalta.

Lähde: Aura, Ahonen & Hussi

Työkykyriskit

Työkykyriskit on Motiviren valmennuksista ja kartoituksista tuottama tieto, joka auttaa yrityksen johtoa suuntaamaan tykykypanostuksia tarveperusteisesti esiintyvien haasteiden mukaan.

Riskeinä huomioidaan mm.

 • Työkyky
 • Koettu stressi
 • Koettu työpäivän jälkeinen uupuminen
 • Tuki- ja liikuntaelin haasteet
 • Työkykyä tukeva ravitsemusosaaminen
 • Työkykyä tukeva liikunta​​​​​​​

Miksi toteuttaa työhyvinvoinnin tapahtumat
Motiviren kanssa?

​​​​​​​Kokemus tuo varmuutta – tiedämme mikä toimii!

Motivire on yli 12 vuoden ajan rakentanut palveluita ja valmennuspäiviä, joihin voisi lähteä innostuneena mukaan ihan jokainen. Oli kyseessä sitten työelämän loppusuoraa etenevä, heikon motivaation omaava, useita kertoja muutoksessaan epäonnistunut työntekijä tai uransa alkutaipaleella vasta oleva hyväkuntoinen aktiiviliikkuja - meidän valmennuksessa onnistumisen oivalluksia saa jokainen.

+ 35 000 pitkäkestoisesti valmennettua työntekijää
+ 250 pitkäkestoisesti valmennettua organisaatiota
+ 100 000 henkilökohtaista valmentajatapaamista
+ 6 000 ryhmävalmennusta / - koulutusta
+ 200 000 kehonkoostumuksen mittausta
+ 5 000 Firstbeat-mittausta
​​​​​​​+ 2 000 Tuki- ja liikuntaelinmittausta


Ole yhteydessä valmentajiin ja varataan kalenteriin yhteinen merkityksellinen valmennuspäivä

Henkilöstön hyvinvointi ja siihen panostaminen on tärkeää.
Laita sähköpostia, soita tai täytä valmennuspäivän yhteydenottolomake
tästä,
​​​​​​​aloitetaan suunnittelu heti! ​​​​​​​

Tuukka Nieminen
tuukka.nieminen@motivire.fi
Puhelin: 040 722 00 33