InBody 270 tulosten tulkintaa


Mittaus perustuu bioimpedanssimenetelmään, jossa kehon läpi johdetaan pieni sähkövirta.

 • Rasvakudos johtaa huonommin sähköä kuin vettä sisältävä lihaskudos, jolloin laite pystyy luotettavasti tunnistamaan kehon eri kudosten osuudet.

 • Laitteessa on myös sisäänrakennettuja laskukaavoja, joita se käyttää osaksi tulosten analysointia.Kehonkoostumus

Osio kertoo, mistä mitattu paino koostuu. InBodyn mittaus perustuu malliin, jossa keho jaetaan neljään komponenttiin: veteen, proteiineihin, mineraaleihin ja rasvaan. Kehon koostumuksen normaalialueet saman pituiselle ja samaa sukupuolta olevalle henkilölle näkyvät mittaustulosten alla suluissa.

 • Kehon vesi: kehon kokonaisnestemäärä.
 • Proteiini: proteiinit ovat lihasten ja ihon pääainesosa.
 • Mineraalit: mineraaleja on sekä luissa (n. 80%) että kehon nesteissä (n. 20%). Kuten raporttilomake kertoo, mineraalien tulos perustuu arvioon, sillä mineraaleja ei voida mitata suoraan bioimpedanssilla.
 • Rasvamassa: ihonalaisen, sisäelinten ja lihasten sisäisen rasvan kokonaismäärä kiloina.Lihas-rasvadiagnoosi

Lihas-rasvadiagnoosi on hyvä mittari kehon koostumuksen muutosten seurantaan. Diagnoosissa verrataan kokonaispainon, lihasten painon ja rasvan painon suhdetta. Mittaustuloksia hahmotetaan janoilla, jotka ilmaisevat onko tulos normaali/alle/yli suhteessa saman pituisen ja sukupuolen henkilön viitearvoihin (100% on normaalialueen keskikohta). Janan perässä oleva lukema kertoo mittaustuloksen kilogrammoina.

Palkkien keskinäisestä suhteesta voit päätellä, mikä asia selittää eniten painoasi. Tulkintaan voi käyttää kirjainmallia, jossa pylväiden kärjet voivat muodostaa kolme eri kirjainta. Kirjaimen muoto kertoo kehon tilasta:

 • I-kirjain: normaali, tasapainoinen kehon koostumus
 • C-kirjain: heikko kehon koostumus
 • D-kirjain: vahva, atleettinen kehon koostumus

Aina kirjaimet eivät ole yhtä puhdaspiirteisiä kuin yllä, mutta ne auttavat tunnistamaan erilaisia kehotyyppejä ja muutoksia kehossa. Kaikissa edellä kuvatuissa tapauksissa mitattava voi olla ali-, normaali-, tai ylipainoinen.Viskeraalirasva

 • Viskeraalirasva on sisäelinten ympärille kertyvän tulehduttavan rasvan määrä neliösenttimetreinä.
 • Yksi tasoyksikkö vastaa 10 neliösenttimetrin (cm2) alaa vatsaontelon poikkileikkauskuvasta navan korkeudelta. Tavoitearvo on tasoyksikkönä alle 10 (eli alle 100 cm2).​​​​​​​
 • Kohollaan oleva viskeraalirasva kasvattaa riskiä sairastua erilaisiin kansanterveydellisiin sairauksiin (T2B, sydän- ja verisuonisairaudet).
 • Elintapamittari! Viskeraalirasvaan voit vaikuttaa liikuntaa lisäämällä (pienikin lisäys nykyisestä voi olla merkittävä), ravintotottumuksia parantamalla ja lepoa lisäämällä.

Lihas-rasvadiagnoosi

 • Janan pituus kertoo painon suhteessa saman pituisen henkilön viitearvoon (100%).
 • Normaalialue näkyy harmaalla palkin osassa.
 • Palkkien keskinäisestä suhteesta voit päätellä, mikä asia selittää eniten painoasi.
 • Lihasmassa toimii kehon tukikudoksena.
 • Lihasmassaa voit vahvistaa fyysisellä aktiivisuudella, fiksulla syömisellä ja riittävällä palautumisella.


Painodiagnoosi

 • Painoindeksin normaalialue on 18,5-25.
 • Rasvaprosentti kertoo painoindeksiä paremmin terveyden kannalta tärkeämmästä asiasta eli kehon koostumuksesta.
 • Normaalin rasvaprosentin rajat: miehet 10-20% ja naiset 18-28%.


Inbody-pisteet kuvaavat kehon lihaksen ja rasvan keskinäistä suhdetta. Mitä enemmän lihasta on suhteessa rasvaan sitä suurempi on sinun