InBody 770 tulosten tulkintaa


Mittaus perustuu bioimpedanssimenetelmään, jossa kehon läpi johdetaan pieni sähkövirta.

 • Rasvakudos johtaa huonommin sähköä kuin vettä sisältävä lihaskudos, jolloin laite pystyy luotettavasti tunnistamaan kehon eri kudosten osuudet.

 • Laitteessa on myös sisäänrakennettuja laskukaavoja, joita se käyttää osaksi tulosten analysointia.

 • InBody – kehonkoostumusmittaus on tieteellisesti luotettava ja terveydentilaltaan normaalillehenkilölle täysin turvallinen.

 • Mittaus toimii numeraalisena työkaluna hyvinvointitavoitteiden rakentumisessa ja muutoksenseurannassa.


Terveyden kannalta tärkeimmät lukemat

Viereisessä kuvassa näet tulosraportin, johon on korostettu terveyden kannalta oleellisimmat tiedot:

 • Viskeraalirasva
 • Lihas-rasvadiagnoosi
 • Painodiagnoosi.


Näihin laatikoihin löydät tarkemmat selitykset alempaa.


Viskeraalirasva

 • Viskeraalirasva on sisäelinten ympärille kertyvän tulehduttavan rasvan määrä neliösenttimetreinä.
 • Suositeltava arvo kaiken ikäisille on alle 100. Riskiraja 100+oma ikä.
 • Kohollaan oleva viskeraalirasva kasvattaa riskiä sairastua erilaisiin kansanterveydellisiin sairauksiin (T2B, sydän- ja verisuonisairaudet).
 • Elintapamittari! Viskeraalirasvaan voit vaikuttaa liikuntaa lisäämällä (pienikin lisäys nykyisestä voi olla merkittävä), ravintotottumuksia parantamalla ja lepoa lisäämällä.

Lihas-rasvadiagnoosi

 • Janan pituus kertoo painon suhteessa saman pituisen henkilön viitearvoon (100%).
 • Normaalialue näkyy harmaalla palkin osassa.
 • Palkkien keskinäisestä suhteesta voit päätellä, mikä asia selittää eniten painoasi.
 • Lihasmassa toimii kehon tukikudoksena.
 • Lihasmassaa voit vahvistaa fyysisellä aktiivisuudella, fiksulla syömisellä ja riittävällä palautumisella.


Painodiagnoosi

 • Painoindeksin normaalialue on 18,5-25.
 • Rasvaprosentti kertoo painoindeksiä paremmin terveyden kannalta tärkeämmästä asiasta eli kehon koostumuksesta.
 • Normaalin rasvaprosentin rajat: miehet 10-20% ja naiset 18-28%.