VARMUUS Tuote: Syke, Startti omaan hyvinvointiin ja voimavaroihin

Tarjous Motivire Syke -palveluista vuodelle 2019


1. Tarjottavat palvelu: Motivire Syke (optiona Firstbeat-mittaus / -valmennus)

Tarjoamme Motivire -palveluita toteutettavaksi ja aloitettavaksi alla olevan ehdotuksen mukaisesti. Valmennukset alkavat yleisesti yhteisvalmennuksella, jolloin tulevan palvelupaketin hyödyt saadaan avattua koko henkilöstölle ja näin saamme osallistumisasteen korkeaksi.

Tarjottavat kokonaisuudet

Syke, startti omaan hyvinvointiin ja voimavaroihin:


 • Start -koulutus
 • Firstbeat -mittaus
 • Henkilökohtainen valmentajatapaaminen 40(55) min. (toimitiloissanne)
 • Raportointi / koonti mittauksista yritykselle
 • Optiona: Inbody 770 -mittaus (+15 min. lisää valmentaja tapaamiseen)


2. Motivire-valmennusideologia, Onnistumisen kaava O=(3xP+T)ILO

Motivire-valmennukset perustuvat yrityksen asiakaskokemuksen myötä kehitettyyn Onnistumisen kaavaan.

 • O= Onnistuminen, Muutos vanhasta parempaan, pysyvän muutoksen aikaansaaminen, oman kehityksen ymmärtäminen
 • 3P= Pysähtyminen x Paljastuminen x Pohdinta +T= Tekeminen
 • ILO = ihmiset, leikinomaisuus, oppiminen.


Kaava perustuu valmennuksissamme hyvinvoinnissaan onnistuneiden ihmisten kokemuksiin ja etenemispolkuihin sekä näistä löytyneisiin yhteneväisyyksiin. Olemme havainneet, että samat lainalaisuudet toistuvat onnistujasta toiseen. Kaava toimii menestyksekkäästi, kun kaikki kaavan elementit ovat henkilön arjessa mukana. Se toimii ohjenuorana, joka auttaa henkilöä tavoittelemaan onnistumista ja nostamaan valmiustasoaan pienin vaikuttava annos kerrallaan. Onnistumisen kaava on konkreettinen ja helposti käyttöönotettava strategia ja tekniikka, jonka tarkoitus on saada aikaan todellisia tuloksia. Kaavan eri osien toteutumiseksi tarjotaan Motivire-valmennuksissa helposti käyttöönotettavia työkaluja.

Mistä tässä kaavassa on kyse:

 • Päästä näkemään todeksi ne tilanteet, olosuhteet ja tapahtumat, jotka synnyttävät mahdollisuuden rakentaa innostavat tavoitteet.
 • Tiedostaa ajatus, että hallitsemme todennäköisyyttä siitä, mihin suuntaan hyvinvointiamme viemme.
 • Luoda ne tunteet, teot ja toiminnat, jotka ovat edellytys hyvinvointimme menestykselle.
 • Tehdä systemaattisesta prosessista automaattinen ja tiedostamatta toimiva, niin että hyvinvointia tukevista perusvalinnoista tulee luonnollinen ja hyvä osa arkeamme.


Mistä kaavassa ei ole kyse:

 • Että istut paikallasi ja toivot asioiden käyvän toteen.
 • Muuttumisesta joksikin ja joksikuksi, joka et ole.


Kaikissa Motiviren palveluissa keskitytään motivoimaan asiakkaita ratkaisukeskeisesti ja tekemään arjessaan parempia valintoja hyvinvointinsa eteen oma lähtötilanne ja arki huomioiden. Motiviren erityisosaamista on asiakkaan arjen rakenteen analysoiminen siten, että pystymme ohjaamaan heidät kohti sellaisia muutoksia, joihin juuri kyseinen asiakas todennäköisimmin pystyy tarttumaan.

Motiviren valmennuskokonaisuuksissa keskitytään motivoimaan osallistujia ottamaan vastuu omasta hyvinvoinnistaan ja etsimään aktiivisesti keinoja sen parantamiseen. Valmennuksissa teemoja ovat asenne, liikunta, laadukas ravitsemus sekä lepo ja palautuminen.

Valmennuskokonaisuudet ovat suunnattu työikäisille, perustuen tuhansien olemassa olevien asiakkaidemme sekä muiden haastateltujen kokemuksiin ja tarinoihin. Valmennus yhdistää niin yhteisöllisiä kuin henkilökohtaisia aktiviteetteja, painottuen kuitenkin henkilöstä itsestään lähtevään tavoitteellisuuteen.

Palvelun operoinnista vastaavat henkilöt ovat Motiviren palveluksessa työskenteleviä liikunta- ja hyvinvointialan ammattilaisia.


3. Motivire Syke -palvelun osat


3.1 Start - Tästä se alkaa!

Koulutuksessa käydään läpi tuleva valmennuskokonaisuus, keskustellaan suomalaisten hyvinvoinnista yleisesti ja herätetään motivaatiota oman hyvinvoinnin etsimiseen. Tilaisuuden tavoitteena on aktivoida mukaan mahdollisimman laaja osallistujajoukko (lähes kaikki mukaan).


3.2 Firstbeat-mittaus

Firstbeat-mittaus (Firstbeat Hyvinvointianalyysi) on palvelussa tärkeä osa oman arjen ja hyvinvoinnin matkaa. Motivire on integroinut mittauksen ja analyysin osaksi valmennusta, herättäväksi ja osallistujan arkea havainnollistavaksi kokonaisuudeksi. Osana valmennuskokonaisuutta osallistuja pääsee henkilökohtaisessa valmentajatapaamisessa pureutumaan omaan arkeen, työn stressaavuuteen, liikuntaan ja tärkeään palautumiseen. Mittauksen kesto on 3 - 5 päivää.

Lue lisää Firstbeat Hyvinvointianalyysistä >


3.3 Kuntomittaus: Inbody 770 -kehonkoostumusanalyysi (OPTIO)

InBody-kehonkoostumusmittauksen tuloksena saadaan kattava analyysi kehon koostumuksesta.
Mittaus on ns. bioimpedanssitekniikkaan perustuva mittaus, jossa kehonkoostumuksen arvio perustuu eri kudosten sähkönjohtavuuteen. Menetelmä on käytössä myös esim. lääketieteellisessä tutkimuksessa, ja sitä pidetään oikein tulkittuna luotettavana tapana selvittää kehon koostumusta. Motivire on koko toimintahistoriansa ajan erityisesti kehittänyt InBody-tuloksen tulkintatapaa ja tapaa, jolla asiakasta tulokseen perustuen ohjataan.

Mittaustulokset sisältävät mm. seuraavat tiedot:

 • Sisäelimiä ympäröivän, haitallisen rasvan määrä
 • Lihastasapaino (kädet, jalat ja keskivartalo)
 • Perusaineenvaihdunta (kcal)
 • Painoindeksi (BMI)
 • Paino (kg)
 • Lihasmassa (kg)
 • Rasvan määrä (kg)
 • Rasvaprosentti (%)
 • Painotavoite (kg)
 • Fitness-indeksi eli laskennallinen arvo, joka kuvaa kehon lihas-rasvasuhteen ”terveyttä”
 • (kaikkiaan raportissa yli 50 erilaista mittatulosta)


InBody-kehonkoostumusmittari ja mittauksesta saatava tuloste.

3.4 Pienin vaikuttava annos (PVA)

Kuntomittauksen jälkeen aloitamme oman hyvinvointisuunnitelman rakentamisen tutustumalla Firstbeat-mittauksen tuottamaan tietoon. PVA-valmennusmetodi antaa valmennettavalle onnistumiseen todennäköisimmin suunnatun työkalun.

Pystymme muuttamaan tapojamme vain vähän kerrallaan. ”Vähemmän kerrallaan”-ajatusmalli tuo tulokset todennäköisimmin pitkäkestoisissa tavoitteiden asettamisissa (elämäntapamuutokset). PVA-ideologia vastaa kysymykseen siitä, mikä on pienin annos muutosta, joka tulee tehdä halutun muutoksen aikaansaamiseksi. Toisin päin: haluamasi muutos edellyttää aina muutosta - millaisen annoksen muutosta tavoitteesi vaatii. Todennäköisesti kokonaisvaltaisempi muutos (iso kuva pidemmälle tulevaisuuteen katsottaessa) vaatii useamman pienen muutoksen, mutta valmennuksessa painotus on aina yhteen vaikuttavaan annokseen.

Valmennuksen ja mittauksen tavoitteena on saada mahdollisimman oikean suuntainen muutos aikaiseksi. ”Mitä minun kannattaa tehdä ensin?” ja ”Miten saan tämän mahtumaan arkeeni?” ovat kysymyksiä, joita henkilökohtaiset tapaamiset ja valmennusmallimme mahdollistavat.


3.5 Henkilökohtaiset valmentajatapaamiset (myös seurantamittaukset)

Henkilökohtaisen tapaamisen pohja rakennetaan yhdistämällä asiakkaan arjen tavat ja mittaustulokset. Tavoitteena 40 (55) minuutin tapaamisen aikana on laatia asiakkaan henkilökohtaisista lähtökohdista hänen arkeensa soveltuva matalan kynnyksen hyvinvoinnin suunnitelma. Suunnitelma, joka sisältää ajatuksen siitä, miten tässä kohtaa on hyvä aloittaa ja viedä omaa hyvinvointiaan eteenpäin oikeilla sekä toimivilla työkaluilla (PVA-metodi).


3.6 raportointi / Koonti mittauksista

Mittaustulokset ja valmentajan analyysi yrityksen henkilökunnan tuloksista käydään läpi mahdollisten valmennuspäivien yhteydessä koontina (henkilöstölle ja) yrityksen johdolle toimenpide-ehdotuksineen.

​​​​​​​​​​​​​​

5 TARJOUKSEN HINTA JA MAKSAMINEN


Syke, Paketti 1:

 • Start-koulutus
 • Firstbeat-mittaus
 • Inbody 770 -mittausoptio (+ 15 min. lisää valmentaja tapaamiseen)
 • Henkilökohtainen valmentajatapaaminen 40 (55) min. (toimitiloissanne)
 • Raportointi / koonti mittauksista yritykselle


Hinta ja laskutus

 • Palvelun hinta on 165 € /henkilö
 • Inbody 770 -mittaus 24 €/ hlö, jolloin hinta yhteensä 178 € / henkilö (optio).
 • Laskutus:
  • Varausmaksu on 45 € /henkilö, laskutetaan tarjouksen hyväksymisen jälkeen.
  • Loppuosa 120 € (optiossa 144 €) / henkilö, laskutetaan mittaukseen osallistuneiden mukaan, laskutus valmentajatapaamisten yhteydessä.5.1 Yleiset toimitusehdot, kulukorvaukset ja verot

Lisäksi laskutamme palvelun operointiin liittyvät kilometrikorvaukset ja päivärahat sekä majoituskustannukset yleisten toimitusehtojemme mukaisesti.

Kaikkiin edellä esitettyihin hintoihin lisätään arvolisävero 24 %.


6 TARJOUKSEN VOIMASSAOLO JA YHTEYSTIEDOT

Tarjouksemme on voimassa 15.4.2019 asti.