Motivire, Etäältä lähelleTäysin etänä toteutettavat valmennuskokonaisuudet henkilöstön hyvinvoinnin kartoittamiseksi.

Räätälöity ratkaisu hyvinvoinnin tukemiseen korona-aikana, jolloin henkilökohtainen kannustus on tarpeellisempaa kuin koskaan.


”Ainut mikä on pysyvää, on muutos” - klisee on osoittanut koronaviruksenkin myötä paikkansa pitävyytensä. Tiedetäänkö organisaatiossanne aidosti mitä ihmisillenne kuuluu? Tarvitseeko siis johtonne tietoa siitä, miten ihmisillä oikeasti menee ”ihan ok” -tyyppisten vastausten sijaan? Tiedättekö te mitä teidän pitäisi tehdä?

Olemme havainneet palvelullemme valtavan tarpeen. Meidän tehtävämme on selvittää, raportoida ja tarjota ihmisten tarvitsema apu. Tällä varmistamme sen, että johto voi keskittyä johtamaan ihmisiä, joilla on valmius ja resurssit päästä tavoitteisiinsa.

Palautuminen, hyvä fyysinen kunto sekä vireyttä tukeva ravinto ovat perustekijöitä, joiden myötä jaksaminen muutostenkin keskellä varmistuu. Haasteet näiden asioiden äärellä eivät ole poistuneet, päinvastoin. Motiviren valmentajien rakentaman ja toteuttaman prosessin avulla saatte ajankohtaista tietoa siitä, miten ihmisenne voivat. Sen jälkeen autamme teitä voimaan paremmin, yhdessä. Motivire toteuttaa palvelunsa luotettavasti ja satojen organisaatioiden kokemuksella.


100 % ETÄNÄ TOTEUTETTAVAT VALMENNUKSET:


Voimavarakartoitus

  • 40 min valmentajatapaaminen / kartoitustapaaminen
  • Henkilökohtainen Voimavararaportti
  • Yrityskohtainen Voimavararaportti


69€/hlö + yritysraportti 299€

Voimavarakartoitus Firstbeat Hyvinvointianalyysillä

  • 40 min valmentajatapaaminen / kartoitustapaaminen
  • Henkilökohtainen Voimavararaportti
  • Yrityskohtainen Voimavararaportti
  • Firstbeat Hyvinvointianalyysi
  • Henkilökohtainen etävalmentajatapaaminen 50 min Firstbeat-raportin läpikäyntiin


199€/hlö + yritysraportti 299€


HENKILÖKOHTAINEN JA OIVALLUTTAVA VOIMAVARARAPORTTI


Etävalmentajatapaamisessa toteutettavan kartoituksen pohjalta valmentaja tuottaa osallistujalle innostavan Voimavararaportin. Raportin esitystapa antaa selkeän käsityksen jokaisen omista voimavaroista, jaksamisen perusteista sekä tarjoaa laadukkaan pohjan oman hyvinvoinnin tavoitteen rakentamiseen.

Etävalmentajatapaamisessa keskustellaan ravinnon, aktiivisuuden ja palautumisen lisäksi yleisesti terveydestä ja motivaatiosta. Kokonaisuudessa on huomioitu tämä hetki eli poikkeusoloihin liittyvät kysymykset ja raportointi selkeänä osana kokonaisuutta. Raporttien pohjalta Motivire-valmentajat rakentavat monipuolisen yritys- tai tiimikohtaisen Voimavararaportin.

Olisiko tässä toimiva palvelu teille johtamisen ja esimiestyöskentelyn tueksi?


Esimerkki henkilökohtaisesta Voimavararaportista.

Esimerkki yrityskohtaisesta Voimavararaportista.


"Voimavarakartoitukset sujuivat etävalmennuksina todella tehokkaasti, ja mittauksissa noudatettiin hyvää hygieniaa ja toimittiin turvallisesti.

Työnantajana koen saaneeni kartoitusten avulla tärkeää tietoa henkilöstön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tilasta, mikä taas auttaa strategisessa työkyvyn johtamisessa. Suosittelen lämpimästi."

ANNIKA KIURU

Henkilöstöjohtaja, Seloy Oy


Voimavarakartoituksen hyödyt TYÖNTEKIJÄLLE

Kartoituksen perusteella työntekijä saa ymmärryksen omista voimavaroistaan, jaksamisestaan sekä hyvinvointiosaamisestaan.

Kartoituksen jälkeen työntekijä saa selkeän raportin siitä, mitkä asiat arjessa ovat kunnossa ja mitkä vaativat kehitystä.

Valmentajan kanssa keskusteltaessa työntekijä saa konkreettisia vinkkejä, miten kehitettäviä osa-alueita voisi lähteä parantamaan yksinkertaisilla asioilla.

Työntekijä saa:

- Konkreettisia ja selkeitä ohjeita työntekijän hyvinvoinnin parantamiseksi

- Kannustavan valmennuspuhelun

- Ymmärrettävän ja innostavan raportti

Voimavarakartoituksen hyödyt TYÖNANTAJALLE

Yritys saa laajan raportin henkilökunnan voimavaroista, jaksamisesta, hyvinvointiosaamisesta sekä toimenpidesuositukset asioiden kehittämiseksi.

Lisäksi yritykselle selviää raportin avulla, mitkä ovat henkilökunnan vahvuudet milläkin osa-alueilla, mihin asioihin olisi tärkeää panostaa sekä miten korona on vaikuttanut työntekijöiden hyvinvointiin ja mahdolliseen etätyöskentelyyn.

Koko henkilökunnan vastausten perusteella yritys saa:

- Selkeän raportin henkilökunnan voimavaroista

- Yhteenvedon jokaisesta osa-alueesta (yleinen terveys, motivaatio, koronan vaikutukset, ravinto, liikunta, lepo ja palautuminen)


Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä!"Erittäin laadukasta toimintaa eli faktoihin ja tutkittuun tietoon perustuvaa mutu-tuntuman sijaan.

Juuri sellaista mitä haluan täällä toteuttaakin henkilöstömme kouluttamisen puitteissa."

MARKO KALLIO

Director, HR & ICT, Jujo Thermal Oy