Minna Hellman ja Kirsi Juusela (1.Accounting) keskustelemassa yhteistyöstä Motiviren Tuukka Niemisen kanssa.

Työhyvinvoinnilla menestykseen -
​​​​​​​tilitoimiston tarina Motiviren kanssa

Satakuntalainen tilitoimisto on kokenut merkittäviä muutoksia viimeisen puolentoista vuoden aikana panostettuaan voimakkaasti työhyvinvointiin.

Porissa ja Raumalla toimiva 1.Accounting on moderni tilitoimisto, joka ei ole vain numeroita, vaan myös ihmisiä varten. Yritys näkee tärkeänä jokaisen työntekijän hyvinvoinnin yrityksen menestyksessä. Yrityksen liikevaihto on 2,4 miljoonaa, ja se työllistää noin 30 henkilöä.

Matka kohti työhyvinvointia

Yhteistyön kipinä syttyi Motiviren järjestämästä TYKY-päivästä, jonka aikana kartoitettiin henkilöstön hyvinvointia. Tulokset osoittivat tarpeen suuremmille panostuksille työhyvinvointiin.

Tämä johti päätökseen aloittaa in-house hyvinvointipäällikköpalvelu, jossa Motiviren valmentaja huolehtii kuukausittain työhyvinvointiin liittyvistä asioista.

Yritys joutui sopeutumaan etätyöskentelyyn maailmantilanteen vuoksi, mikä loi haasteita tiimityöhön. Kun etätyöskentelyjakso päättyi, huomattiin, että yhteistyön parantaminen vaatii aktiivisia toimia. Myös pahoinvoinnin havaittiin lisääntyneen vaikeiden poikkeusolojen aikana, ja yrityksessä päätettiin puuttua tilanteeseen.

Tämä oli ratkaisevaa myös veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi hyvin kilpaillulla tilitoimistoalalla. Päätös työhyvinvointiin panostamisesta tehtiin jo ennen kuin vastuullisuus (ESG) nousi laajemmin esiin.

Haasteet voitettiin yhteistyöllä

Ennen Motiviren kanssa aloitettua yhteistyötä liikkumattomuus ja etätyöjaksojen aiheuttama etääntyminen olivat merkittäviä haasteita. Motivire auttoi aktivoimaan henkilöstöä, erityisesti niitä, jotka kaipasivat tukea.

Myös tiimin uudelleen yhdistäminen pitkän etätyöjakson jälkeen onnistui paremmin, kun alettiin tehdä yhdessä hyvinvointiin liittyviä asioita ja keskustella niistä enemmän.

Yhteistyö on muuttanut yrityksen toimintatapoja

Työhyvinvointipäällikkö toi yritykseen ymmärrystä siitä, että hyvinvointi on kokonaisvaltainen käsite - hyvinvointiin vaikuttavat uni, ravinto ja liikunta. Alkukartoitukset herättivät henkilöstön oman hyvinvoinnin äärelle, ja FirstBeat-mittaukset paljastivat myös liikkumisen vähäisyyden.

Ymmärrys nimenomaan pienien muutosten ja systemaattisen hyvinvointiin panostamisen tärkeydestä kasvoi.

Motiviren innostamana ryhmissä alettiin pelata padelia, perustettiin lenkkiporukoita ja käytiin yleisestikin enemmän keskustelua hyvinvoinnista. Yrityksen toimintatavat muuttuivat, kun ihmiset alkoivat kiinnostua ravinnosta ja liikunnasta.


Yritys ei vain sopeutunut hyvinvoinnin haasteisiin, vaan lähti muuttamaan niitä systemaattisesti, mikä on nähtävissä onnellisemmassa ja sitoutuneemmassa työyhteisössä.


Yhteistyön toteutusvaihe ja tulokset

Yhteistyö Motiviren kanssa sujui saumattomasti. Kartoitusten perusteella aloitettiin valmennukset, joihin saivat osallistua kaikki halukkaat ja ne, joilla oli tarvetta. Valmennettavat säilyivät anonyymina työnantajalle.

Motivire vastasi myös henkilöstöltä nousseisiin toiveisiin ja kehitysehdotuksiin. Virkistäytymispäivän järjestämisessäkin yritys sai tarvitsemaansa apua. Tiimin välinen vuorovaikutus on parantunut yhteistyön myötä merkittävästi.


Tulokset puhuvat puolestaan

Yhteistyössä Motiviren kanssa 1.Accounting on osoittanut, miten työhyvinvointi ei ole vain sivujuonne, vaan keskeinen osa menestyvää liiketoimintaa.

Yritys ei vain sopeutunut hyvinvoinnin haasteisiin, vaan lähti muuttamaan niitä systemaattisesti, mikä on nähtävissä onnellisemmassa ja sitoutuneemmassa työyhteisössä.