Motiviren ja Kuljetusliike Kantola & Koramon yhteistyö on loistava osoitus siitä, että työhyvinvointiin voi ja kannattaa panostaa myös sillä "meidän haastavalla toimialalla".

Myös haastavalla toimialalla löytyy keinot työhyvinvoinnin parantamiseksi

Kuljetusalan henkilöstö on aina tien päällä. Istumatyö ja vaihtelevat työajat luovat haasteita. Motiviren työhyvinvointivalmennuksen avulla tuotiin konkreettisia muutoksia kuljettajien arkeen ja parannettiin heidän kokemaansa työkykyä. Tässä jutussa avaamme, mitä onnistumistarinan takana oli.

Motiviren case Kuljetusliike Kantola&Koramo osoitti, että henkilöstön hyvinvointiin panostaminen on mahdollista ja kannattavaa. Työhyvinvointivalmennus toi konkreettisia muutoksia kuljettajien arkeen ja paransi heidän kokemaansa työkykyä.


Ammattikuljettajan työhyvinvointipäivästä vahva pohja muutokselle

Kuljetusliike Kantola&Koramon koko henkilöstö, yli 350 ammattikuljettajaa, sai mahdollisuuden osallistua ammattipätevyyspäivässä Motiviren pidettyyn kuljettajan oman työhyvinvoinnin valmennuspäivään. Työhyvinvointipäivä tarjosi syväluotaavan katsauksen oman hyvinvoinnin ja työkyvyn kehittämiseen.

Valmennuksessa käytiin läpi monipuolisesti hyvinvoinnin osa-alueita. Näiden pohjalta kuljettajat vastasivat Motiviren voimavarakartoitukseen, joka tarjosi tulevaan yhteistyöhön tietoa koko työyhteisön hyvinvoinnista ja haasteista.

Työhyvinvointipäivän aikana toteutetut matalan kynnyksen kuntomittaukset antoivat myös tarkkaa tietoa kuljettajien fyysisestä tilasta. Valmennuksen päätteeksi jokainen kuljettaja pääsi laatimaan niin ikään omaan arkeensa sopivan hyvinvoinnin tavoitteen.

Räätälöity PODGAR-valmennus tueksi kuljettajien arkeen

Työhyvinvointipäivän jälkeen Motivire raportoi monipuolisesti Kuljetusliike Kantola&Koramolle heidän henkilöstönsä voimavaroista, löydetyistä haasteista ja työkykyriskeistä. Näiden pohjalta sovittiin yhteistyön jatkosta ja tarjottiin vastaavaan tarpeeseen jo aiemmin hyväksi koettua PODGAR-valmennusta sovitulle riskiryhmälle.

Kutsutuista kuljettajista 65 päätti osallistua PODGAR-valmennukseen, joka piti sisällään mm. Garminin älykellon, podcastit ja henkilökohtaiset valmentajatapaamiset tukemaan yksilöllisesti kuljettajien hyvinvointia.

Podcastit tarjosivat mahdollisuuden valmentaa siellä missä kuljettajat työtään tekevät, eli ratin takana. Podcateissa käsitellyt aiheet kuten ravitsemus, liikunta, uni ja stressinhallinta, olivat näin helposti saavutettavissa kuljettajien arjen ja kiireen keskellä.

Onnistumisista positiivista virettä ja kehittyviä elämäntapoja

PODGAR-valmennukseen osallistuneet kuljettajat tekivät upeaa tulosta oman hyvinvointiosaamisensa edistämiseksi. Koettu työkyky parantui merkittävästi ja kuljettajat kokivat liikkuvansa enemmän, monipuolisemmin ja tehokkaammin. Yksi osallistujista raportoi jopa kuuden kilon painonpudotuksesta syksyn aikana.

Terveellisemmät ruokailutottumukset, parantunut unen laatu sekä vähentynyt uupumus työpäivän jälkeen olivat konkreettisia muutoksia, jotka heijastuivat myös tuki- ja liikuntaelinvaivojen vähenemisenä.

Yhteistyöllä ja hyvällä suunnittelulla tuloksiin

Yhteistyössä Kuljetusliike Kantola&Koramon kanssa onnistuttiin luomaan kokonaisvaltainen ja vaikuttava hyvinvointivalmennuskonsepti. "Olemme ylpeitä siitä, että voimme tukea yrityksiä konkreettisesti henkilöstön hyvinvoinnin edistämisessä. Tämä yhteistyö on osoittanut, että vaativillakin toimialoilla voidaan saavuttaa merkittäviä muutoksia, kun panostetaan oikein", Motiviren Tuukka Nieminen toteaa.

”Kuljetusliike Kantola&Koramo oli malliesimerkki siitä, miten vaativillakin toimialoilla voidaan menestyksekkäästi panostaa henkilöstön työhyvinvointiin", jatkaa Nieminen. "Yhteistyö toimii innoituksena ja motivaationa kaikille, jotka kokevat, ettei työhyvinvointiin voi panostaa tällä "meidän toimialalla".

Panostus henkilöstöön kannattaa aina, kun se tehdään oikein.


"Työntekijä on meillä työajan lainassa omilta rakkailtaan. Meidän on huolehdittava, että jokainen pääsee kotiin turvallisesti ja hyvinvoivana."

Antti Koramo, Kuljetusliike Kantola&Koramo


Työhyvinvointiin panostaminen on vastuullinen kilpailutekijä

Kuljetusliike Kantola&Koramon Antti Koramo avaa yhteistyötä omasta näkökulmastaan:

Motivire tekee muutoksista arkipäivää, ja yhteistyömme heidän kanssaan on ollut paitsi helppoa myös äärimmäisen tuloksekasta. Työelämän kestävyys vaatii tekoja ja investointeja, jotta voimme nauttia elämästä myös työuran jälkeen.

Motivirella on kyky muokata koulutuksia ammattiryhmälle sopivaksi. Ammattikuljettajan arki on haastavaa, mutta keinot löydettiin. Liikunnan ja hyvinvoinnin yhteys on ymmärretty jo aikaa sitten, mutta Motiviren kyky motivoida sai aikaan ryhtiliikkeen. Hyvinvoinnissa kaikki vaikuttaa kaikkeen ja pienistä muutoksista voi syntyä positiivinen kierre. Liikunta ei ole pelkkää fyysisen kunnon parantamista. Liikunnan ja oikeanlaisen ravitsemuksen vaikutus henkiseen hyvinvointiin ja vireystilaan on merkittävä, ja se taas vaikuttaa meillä positiivisesti liikenneturvallisuuteen sekä taloudelliseen ajotapaan. Toiminta on kestävällä pohjalla kun työkuormitusta pystytään kohtuullistamaan ja palautumista parantamaan.

Kantola&Koramo muuttaa toimialan mielikuvia ja näyttää, että työhyvinvoinnista huolehtiminen on paitsi vastuullista myös kilpailukykytekijä. Työnantajana haluamme tarjota tätä hyvinvointiosaamista ja kannustaa jokaista pitämään huolta itsestään. Hyvin alkanut prosessi tulee muuttamaan toimitakulttuuriamme.

Motivire on kumppani, jonka kanssa haluamme kehittää työhyvinvointia myös tulevaisuudessa. Yhdessä luomme kestävää ja menestyksekästä työelämää, jossa jokainen työntekijä voi kukoistaa ja nauttia elämästään täysillä.