Motivire Firstbeat Life - vaikuttavammin lisää voimavaroja


Motivire Oy ja Firstbeat Technologies tiivistävät yhteistyötään! Lisäämme kokonaisten organisaatioiden työhyvinvointia ja hyvinvointiosaamista Firstbeat Lifella.


Yksilötasolle tarvitaan toimivia työkaluja kuormituksen ja palautumisen tasapainon löytämiseen. Motivire rakentaa kestävää suorituskykyä tukemalla organisaatioita ja valmentamalla yksilöitä.
Palvelumme erottuvat osallistavuudella, vaikuttavuudella ja kustannustehokkuudella.


Tuotamme mitattavia hyötyjä:

Yrityksen johdolle: syötteitä tulevaisuuden kehityspanostuksien suuntaamiseen, tietoa hyvinvoinnin vaikutuksista tulokseen.

Lähijohtajalle: tietoa ja työkaluja hyvinvoinnin johtamiseen.

Työntekijälle: osoitus, että hänestä välitetään sekä arkikeinoja tärkeimmästä työkalusta, eli omasta itsestä huolehtimiseen.Motivire Firstbeat Life valmennuksen kohderyhmää puhutellen
-> Osallistavuus

Sadoissa työyhteisöissä todistettu: toimivat prosessit, pitkäjänteisyys
-> Vaikuttavuus

Toiminta tiedon pohjalta
-> Kustannustehokkuus


Ei siis kaikille kaikkea, vaan jokaiselle jotakin hyvinvointi kaikille näkyväksi tekien. Varmistamme, etteivät tietämättömät osta tarpeetonta, ohjaamme vaikuttaviin tekoihin tiedon pohjalta.

Lue lisää Firstbeatin sivuilta.


Tammikuussa Firstbeat ja Motivire järjestävät yhdessä Kestävän työelämän aamun. Torstaina 13.1.2022 klo 8:30 alkavaan kaikille avoimeen webinaariin voi ilmoittautua Motiviren sivuilla: www.motivire.fi/tuottavatyoelama.