Asiakkaitamme


Olemme kokenut työhyvinvointipalveluiden tuottaja, joka on valmentanut yli 30 000 työntekijää yli 200 organisaatiossa


Tutustu valmennuksiimme >>​​​​​​​
Motivire on kokenut työhyvinvointipalveluiden tuottaja, joka toteuttaa yritysten henkilökunnalle ennaltaehkäisevästi hyvinvointiosaamista parantavia palvelukokonaisuuksia ja -työkaluja asiakkaiden työkykyjohtamisen tueksi. Käytännössä palvelut koostuvat yksilö- ja ryhmävalmennuksista joiden tukena käytetään mm. luotettavia kuntomittauksia.

Olemme valmeneet yli 25 000 työntekijää, yli 200:ssa eri toimialoja edustavassa yrityksessä, ja paketoineet valmennusprosesseihinsa näistä kertyneen laaja-alaisen osaamisen.


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Motiviren palvelut
ovat todennetusti osallistavia,
mitattavia ja vaikuttavia
.

Jätä yhteydenottopyyntö,
niin suunnitellaan yhdessä
henkilöstönne hyvinvointia ja työkykyä
​​​​​​​parantava kokonaisuus.


Toteutimme yhdessä Motivireen kanssa koko henkilökunnan kattavan valmennusohjelman liittyen liikuntaan, työssä jaksamiseen ja ruokavalioon. Ohjelmassa oli mukana noin 40 henkilöä. Ohjelma sisälsi kattavan valikoiman luentoja yrityksemme tiloissa, joissa käytiin myös läpi henkilökohtaisia tavoitteita ja kysymyksiä Motivireen valmentajien kanssa. Henkilökohtaisissa tapaamisissa henkilökunnalla oli mahdollisuus myös Inbody kehonkoostumusmittaukseen.

​​​​​​​Palaute ohjelmasta oli henkilökunnalta erittäin positiivista ja se koettiin hyödylliseksi. Ohjelma kannusti ihmisiä liikkumaan ja kiinnittämään huomiota ravitsemukseen. Myös jaksaminen töissä ja arjessa parani ohjelman myötä.

TImo Pärssinen

Operatiivinen johtaja, Prima Pet Premium Oy


Motivire on laaja-alaistanut ihmisten käsitystä työhyvinvoinnista. Valmennus on näkynyt työarjessamme hymyinä ja vitsailuna ruokapöytäkeskusteluissa. Tämä on osallistanut jopa ne jotka eivät lähteneet mukaan varsinaiseen valmennukseen.

Marko Lummio

Henkilöstöpäällikkö, Kemira Chemicals Oy

Motivire on meillä näkynyt siten, että olemme yhdessä kiinnittäneet elintapoihimme huomiota. Sairauspoissaolot ovat myös vähentyneet selkeästi.

TUIJA PETÄNEN

Rahoituspäällikkö, Oy Nordisk Film Ab

Kun yhteishenki rakentuu ylipäätään jonkin yhteisen, kaikille tärkeän aiheen ympärille, on helpompi puhaltaa yhteen hiileen muissakin asioissa.

SATU VIITALA

Henkilöstöjohtaja, BMH Technology Oy

Valmentajat ohjaavat positiivisella otteella tekemään arjessa pieniä mutta järkeviä valintoja. Hankkeilla vahvistetaan kuin varkain työyhteisön jäsenten yhteenkuuluvuutta.

SATU ANGERVO

Työhyvinvointipäällikkö, Destia Oy


​​​​​​​